date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Chiều nay Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước được truyền hình trực tiếp

Đăng bởi Tuổi trẻ & Xã hội - 10:14 23/10/2018

Từ 15 giờ chiều nay 23/10, ngay sau khi nghị quyết bầu Chủ tịch nước được thông qua, Chủ tịch nước sẽ tiến hành nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và quốc dân theo quy định của Hiến pháp 2013.

Nghi lễ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và quốc dân sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp - Ảnh: TTXVN

Sáng nay 23/10, sau khi giải lao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu QH và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Sau báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội trong sáng 23/10 thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Tiếp đó, Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu. Sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ bỏ phiếu, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín.

Theo chương trình, 15 giờ chiều nay 23/10, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc sẽ trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước và Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Ngay sau khi nghị quyết bầu Chủ tịch nước được thông qua, Chủ tịch nước sẽ tiến hành nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước QH và quốc dân theo quy định của Hiến pháp 2013.

Buổi lễ được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Theo thông lệ, người tuyên thệ sẽ đặt một tay đặt lên cuốn Hiến pháp 2013 màu đỏ, tay còn lại giơ cao, hướng lòng bàn tay về hội trường Quốc hội, tuyên thệ.

Theo quy định của nội quy kỳ họp Quốc hội về tuyên thệ, Chủ tịch nước tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp. Ngoài nội dung quy định này, người tuyên thệ quyết định nội dung tuyên thệ phù hợp với trách nhiệm được giao. Người tuyên thệ phải đứng trước Quốc kỳ tuyên thệ.

Trước đó như chúng tôi đã thông tin, vào cuối ngày làm việc đầu tiên Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV (ngày 22/10), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Theo đó trình bày Tờ trình số 328 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, căn cứ điều 74, Hiến pháp 2013; điều 8 luật Tổ chức Quốc hội; điều 31, nội quy kỳ họp Quốc hội; điểm 4, Nghị quyết 34 của Hội nghị lần 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trân trọng giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Quốc hội khóa 14 được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rất cao giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021.