date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước

Đăng bởi Tuổi trẻ & Xã hội - 17:15 22/10/2018

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chiều nay 22-10 thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu để QH bầu làm Chủ tịch nước - Ảnh: TTXVN

Lúc gần 17 giờ chiều nay 22-10, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ QH, trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự để QH bầu Chủ tịch nước.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ trình QH đề nghị QH xem xét bầu ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

"Căn cứ điều 74 Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức QH và Nội quy kỳ họp QH cũng như Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy ban Thường vụ QH trân trọng giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại biểu QH khóa XIV, đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rất cao giới thiệu để QH bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021" - Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đọc Tờ trình trước QH.

Chủ tịch QH cho biết trước đó, các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành quy trình, thủ tục lựa chọn, giới thiệu nhân sự để trình QH xem xét, bầu, phê chuẩn theo đúng quy định về công tác của Đảng, Nhà nước với yêu cầu đặt ra bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy trách nhiệm, dân chủ của QH. "Đề nghị các vị đại biểu QH nghiên cứu kỹ Tờ trình và các tài liệu kèm theo về nhân sự để QH bầu, phê chuẩn nhân sự đạt kết quả tốt" - Chủ tịch QH nói.

Theo chương trình kỳ họp, vào sáng 23-10, QH sẽ thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Trong sáng ngày 23-10, Ủy ban Thường vụ QH sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn đại biểu QH và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu QH về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

QH sau đó thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. QH thành lập ban kiểm phiếu trong sáng 23-10.

Tiếp đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày tờ trình của Chủ tịch QH về dự kiến nhân sự thành viên ban kiểm phiếu. QH biểu quyết thông qua danh sách thành viên ban kiểm phiếu bằng hệ thống biểu quyết điện tử. QH bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín.

Từ 15 giờ chiều 23-10, trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước. Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. QH biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Chủ tịch nước tuyên thệ.

Trước đó, tại phiên họp của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) ngày 3-10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để QH bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 6, QH khoá XIV.