date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Hôm nay, Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước

Đăng bởi Tuổi trẻ & Xã hội - 07:05 23/10/2018

Theo chương trình kỳ họp, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín và kết quả được công bố trong chiều nay.

Ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Chiều 22/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Theo đó, ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi thảo luận tại Đoàn ĐBQH, sáng nay (23/10), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử và bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước được công bố vào chiều nay.

Theo quy định, Chủ tịch nước tuyên thệ và phát biểu nhậm chức trước Quốc hội. Lễ tuyên thệ được phát thanh và truyền hình trực tiếp.

Hiến pháp nêu 6 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước, như: Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao...

Chủ tịch nước cũng là người thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Uỷ ban thường vụ, công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh.

Chủ tịch nước có quyền tham dự phiên họp của Uỷ ban thường vụ, phiên họp của Chính phủ; yêu cầu Chính phủ họp bàn về vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần thiết.