date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Giải quyết một số vấn đề liên quan đến Nhà máy Xi măng Đại Việt-Dung Quất

Đăng bởi Tuổi trẻ & Xã hội - 07:58 15/01/2019

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về kết quả thực hiện một số vấn đề liên quan đến Nhà máy Xi măng Đại Việt - Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

Nhà máy Xi măng Đại Việt - Dung Quất

Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại Thông báo số 45/TB-VPCP ngày 31/1/2018 và văn bản số 5579/VPCP-V.I ngày 13/6/2018 của Văn phòng Chính phủ; công bố lộ trình, kế hoạch, phương án di dời dân; tuyên truyền, vận động các hộ dân không cản trở để Nhà máy Xi măng Đại Việt - Dung Quất vận hành chạy thử, quan trắc môi trường, xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, xử lý đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi về hỗ trợ kinh phí bồi thường, di dời dân trong Khu kinh tế Dung Quất đến nơi ở mới theo quy hoạch; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương thực hiện dứt điểm chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại thông báo số 45/TB-VPCP.

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại Thông báo số 45/TB-VPCP ngày 31/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về rà soát, sửa đổi bổ sung tiêu chuẩn chung về an toàn môi trường đối với các ngành nghề có yếu tố ảnh hưởng đến môi trường, trong đó có ngành công nghiệp nghiền Clinker; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong Quý 2/2019.

Bộ Xây dựng, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại văn bản số 5579/VPCP-V.I ngày 13/6/2018 của Văn phòng Chính phủ.