date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe

- 07:54 23/01/2019

Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc làm việc với Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt lãnh đạo Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam.

Thông báo nêu rõ, sau 10 năm thành lập, với tinh thần tự nguyện, tâm huyết và trách nhiệm, Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam (Hội) đã không ngừng phát triển lớn mạnh với một hệ thống tổ chức đa dạng, phong phú và đã đạt được nhiều kết quả như: Thành lập được một số đơn vị để thực hiện các hoạt động chuyên môn, hỗ trợ thành lập chi Hội tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước; quy tụ và huy động được nhiều lực lượng, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và các dòng họ cùng tham gia công tác y tế, giáo dục; triển khai hoạt động nghiên cứu giáo dục sớm cho trẻ em từ 0 đến 6 tuổi; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe được xã hội và người dân đánh giá cao. Hội đã có một số kiến nghị cụ thể, thiết thực về cơ chế, chính sách góp phần phát triển giáo dục, y tế.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mong muốn Hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình trên cơ sở kết quả và kinh nghiệm hoạt động trong thời gian qua tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa đối với công tác giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời gian tới.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo

Đồng thời, Hội chủ động phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, cơ quan liên quan tham mưu, kiến nghị các cơ chế chính sách về giáo dục, y tế nhất là việc hoàn thiện, nâng cao chất lượng y tế cơ sở, vận động, hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi tham gia bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng giống nòi.

Hội cần phát huy hơn nữa thế mạnh về các lĩnh vực y tế cộng đồng, y học cổ truyền, rút ra những kinh nghiệm, những bài học tốt để cùng ngành y tế hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành liên quan, các địa phương xem xét tạo điều kiện để Hội tiếp tục phát triển và tham gia vào các Chương trình, Đề án về y tế, giáo dục, môi trường,... phù hợp chức năng, thế mạnh của Hội; triển khai các hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại địa phương; xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu tại các vùng dân tộc thiểu số.

Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động làm việc với Hội về công tác y tế, giáo dục, nhất là về chất lượng y tế cơ sở, Bảo hiểm y tế, giáo dục sớm cho trẻ em từ 0 đến 6 tuổi... để có giải pháp phù hợp triển khai hiệu quả.