date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Tổng kết 5 năm thực hiện NQ về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

- 07:34 26/03/2019

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; bảo đảm phù hợp với kế hoạch, tiến độ sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương;

Trong đó phân tích, làm rõ kết quả, khó khăn vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đề án được giao, đồng thời đề xuất việc dừng thực hiện, điều chỉnh nội dung hoặc bổ sung các nhiệm vụ mới, các giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, phù hợp với bối cảnh và tình hình mới.

Tin cùng chuyên mục

Xem theo ngày

Tin nổi bật

Đọc thêm