date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Văn hóa không chỉ mang trọng trách “soi đường cho quốc dân đi”

Đăng bởi Tuổi trẻ & Xã hội - 13:49 26/03/2019

 Văn hóa sẽ khơi dậy, nhân lên tiềm năng sáng tạo của con người, huy động sức mạnh nội sinh to lớn trong mỗi người để đất nước có thể phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định điều này trong lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường đại học Văn hoá Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, sáng 26/3.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Là cơ sở đào tạo cán bộ văn hóa lớn nhất cả nước, Trường đại học Văn hoá Hà Nội là nơi học tập, rèn luyện của hàng chục ngàn cán bộ văn hóa trên khắp cả nước, những người trực tiếp bảo vệ, giữ gìn, phát huy và xây dựng nền văn hóa Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng nhận thức về tầm quan trọng của văn hóa, của những người làm công văn hóa ở không ít nơi, ít lúc còn chưa đúng tầm. Ảnh: VGP/Đình Nam

Trong số các sinh viên, nhà giáo từng học tập, công tác ở trường, không ít người đã anh dũng hy sinh trên chiến trường. Nhiều người đã trở thành văn nghệ sỹ tên tuổi, nhà quản lý giỏi, nhà khoa học, chuyên gia có uy tín, giữ những cương vị chủ chốt trong trong bộ máy Đảng, chính quyền, trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật từ trung ương đến địa phương. Nhiều người được Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng, nghệ sĩ nhân dân, nhà giáo nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nhà giáo ưu tú cũng như các danh hiệu, phần thưởng cao quý khác.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, không chỉ mang trọng trách “soi đường cho quốc dân đi”, văn hóa còn là mục tiêu và động lực của sự phát triển. Văn hóa do con người sáng tạo ra và cũng chi phối toàn bộ hoạt động của con người, tạo nên giá trị làm người, giúp cho con người ngày càng hoàn thiện.

Đảng ta đã xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt và văn hóa là nền tảng tinh thần. Để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với phương châm xuyên suốt “Dân tộc, Khoa học, Đại chúng” cần có một đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa có tâm, có tài. Đó chính là trách nhiệm của các cơ sở đào tạo về lĩnh vực văn hóa.

Đối với trường đại học Văn hóa Hà Nội, đó là trách nhiệm phát triển thành cơ sở giáo dục đại học mạnh, trung tâm đào tạo, nghiên cứu có uy tín với cơ chế quản trị hiện đại để phát huy tính tự chủ và sức sáng tạo của cả trường, của từng đơn vị, từng giảng viên, từng sinh viên. Đồng thời xây dựng môi trường học tập, nghiên cứu, sinh hoạt văn hóa mẫu mực để nêu gương, để lan tỏa trong cộng đồng các trường đại học và rộng hơn là ra toàn xã hội.

Phó Thủ tướng cũng mong muốn mỗi giảng viên, cán bộ, sinh viên của Trường luôn là tấm gương sáng về trí tuệ và tâm hồn. Không chỉ trong trường mà ở mọi nơi, mọi lúc. Không chỉ trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu mà trong mọi hoàn cảnh, tình huống, trong mọi thái độ, cử chỉ, việc làm dù là nhỏ nhất.

Những trách nhiệm này rất lớn, rất khó khăn nhưng cũng rất đáng tự hào. Nhất là trong bối cảnh Trường đại học Văn hoá Hà Nội đã, đang và sẽ phải đối mặt trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục khi tiềm lực kinh tế, khả năng ngân sách Nhà nước, thu nhập người dân còn thấp. Nhận thức về tầm quan trọng của văn hóa, của những người làm công văn hóa ở không ít nơi, ít lúc còn chưa đúng tầm dẫn tới sức hấp dẫn của ngành học về văn hóa bị ảnh hưởng.

Vì vậy, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Nhà trường trong việc tìm ra hướng đi mới, không ngừng phát huy sáng tạo, trách nhiệm để vừa tạo sự hấp dẫn đối với những ngành truyền thống khó tuyển sinh, vừa mở những ngành mới phù hợp với nhu cầu của xã hội để tiếp tục chuẩn bị đội ngũ cán bộ văn hóa - một nhân tố không thể thiếu đối với yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm hơn nữa tới lĩnh vực văn hóa, tới nhiệm vụ phát triển văn hóa, phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, tăng cường các nguồn lực đầu tư cho văn hóa nhất là về đào tạo, nghiên cứu về văn hóa. Bởi văn hoá sẽ khơi dậy, nhân lên tiềm năng sáng tạo của con người, huy động sức mạnh nội sinh to lớn trong mỗi người để đất nước có thể phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Trong quá trình thực hiện tự chủ, Bộ VHTTDL, Bộ GD&ĐT cần quan tâm sát sao để Trường đại học Văn hoá Hà Nội và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về văn hoá có điều kiện để phát triển thành các trung tâm đào tạo có chất lượng, uy tín và Trường đại học Văn hoá Hà Nội không chỉ phấn đấu thành một trung tâm đào tạo uy tín nhất nước mà còn mà trong khu vực và xa hơn là quốc tế.