date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Hải Phòng: Sớm điều chỉnh Quy hoạch phát triển Khu bến cảng Lạch Huyện

- 11:15 25/09/2018

Việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển Khu bến cảng Lạch Huyện cần sớm được thực hiện để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế của khu vực và của cả nước.

Đây là nội dung tại Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc đầu tư các dự án tại khu vực Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.

Thông báo nêu rõ, để phục vụ cho việc đầu tư và kêu gọi đầu tư phát triển Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Khu bến cảng Lạch Huyện) và khu dịch vụ hậu cần sau cảng - dịch vụ logistics, điều chỉnh Quy hoạch Khu bến cảng Lạch Huyện phải đảm bảo các yêu cầu: Tạo sức thu hút đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài để đầu tư phát triển các bến cảng và khu dịch vụ logistics; đảm bảo và nâng cao tính cạnh tranh quốc gia trong việc thu hút lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu và hàng hóa trung chuyển thông qua cảng.

Cảng nước sâu Lạch Huyện

Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cần quan tâm hỗ trợ đầu tư của các doanh nghiệp trong nước, như: Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp quân đội và các doanh nghiệp tư nhân quan tâm đầu tư phát triển, quản lý khai thác cảng biển và dịch vụ logistics. Ưu tiên, tạo điều kiện cho các liên doanh, liên kết đầu tư phát triển cảng biển, khu dịch vụ của các doanh nghiệp trong nước nhưng vẫn phải đảm bảo tính cạnh tranh giá cả theo cơ chế thị trường theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, đầu tư phát triển cảng biển cần phải kết hợp và hài hòa với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh; việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển Khu bến cảng này cần sớm được thực hiện để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế của khu vực và của cả nước.

Về điều chỉnh Quy hoạch phát triển Khu bến cảng Lạch Huyện, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu, điều chỉnh Quy hoạch chi tiết phát triển các bến cảng còn lại (sau các bến số 3, 4 được quy hoạch để thực hiện di dời Khu bến cảng Hoàng Diệu của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng) của Khu bến cảng Lạch Huyện đảm bảo Quy hoạch có tầm nhìn, định hướng tốt, có tính kết nối tốt các phương thức vận tải trong khu vực; hài hòa với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng chung và đáp ứng việc tiếp nhận tàu cỡ lớn.

Về chủ trương Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đầu tư bến cảng số 3 và số 4, việc đầu tư xây dựng các bến cảng này cần phải được thực hiện nhanh, đúng pháp luật, bảo đảm phát huy truyền thống lịch sử của Cảng Hải Phòng và phát triển trong tương lai có tính cạnh tranh lâu dài của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng. Do vậy, Thủ tướng Chính phủ thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về chủ trương đầu tư các bến cảng số 3, 4 Khu bến cảng Lạch Huyện của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng để phục vụ việc di dời Khu bến cảng Hoàng Diệu; đáp ứng tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội của thành phố Hải Phòng.

Phôi cảnh Cảng Lạch Huyện. Ảnh Internet

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cập nhật, hoàn thiện lại nội dung báo cáo thẩm định và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng các bến cảng container số 3 và số 4 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng theo đúng quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu, đề xuất các mô hình ban quản lý khai thác cảng biển theo hướng không phát sinh tổ chức, bộ máy mới, trong đó có hình thức thí điểm giao Ban quản lý Khu kinh tế ven biển thực hiện chức năng quản lý đầu tư xây dựng và phát triển các khu bến cảng; báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, áp dụng thống nhất đối với Khu bến cảng Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng và Khu bến cảng Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trên cơ sở mô hình ban quản lý khai thác cảng biển, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét, quyết định việc đầu tư các bến cảng còn lại thuộc Khu bến cảng Lạch Huyện

Tin nổi bật

Đọc thêm