date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Xe hợp đồng chở khách không gắn phù hiệu sẽ bị xử lý nghiêm

Đăng bởi Quang Anh - 15:27 29/06/2019

Vừa qua, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa chính thức ra văn bản thông báo về việc chấn chỉnh các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách không gắn phù hiệu “Xe hợp đồng” theo quy định.

Do thời gian qua tình trạng xe hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng nhưng không gắn phù hiệu “Xe hợp đồng” theo quy định về quản lý hoạt động vận tải đường bộ ngày càng gia tăng và khó quản lý. Sở đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng triển khai thực hiện các nội dung như sau:

 

Thường xuyên đảm bảo và duy trì việc thực hiện nghiêm túc các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo hợp đồng tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP và Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT.

Tổ chức rà soát, chấn chỉnh tình trạng các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng thuộc quản lý của các đơn vị kinh doanh vận tải nhưng không gắn phù hiệu “Xe hợp đồng” theo quy định. Cụ thể, phù hiệu và biển hiệu được gắn ở vị trí dễ quan sát trên kính chắn gió phía bên phải người lái xe, không được tẩy xóa hoặc sửa chữa các thông tin trên phù hiệu, biển hiệu.

 

Trường hợp các phương tiện vi phạm không gắn phù hiệu “Xe hợp đồng” sẽ bị xử lý theo quy định tại Điểm đ Khoản 6 Điều 23 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP.

 

Đối với các phương tiện không còn quản lý (nếu có): Các đơn vị kinh doanh vận tải báo cáo định kỳ hàng tháng và nộp lại các loại phù hiệu (biển hiệu) còn thời hạn về Sở GTVT (thông qua Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng) để gỡ bỏ phương tiện khỏi Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

 

Như vậy, trong trường hợp xe ô tô không gắn phù hiệu hoặc hết hạn phù hiệu thì khi tham gia giao thông cả tài xế và chủ xe đều bị xử lý nghiêm.