date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Format luận văn Đại học Cần Thơ chi tiết

Đăng bởi Anh Cúc - 09:35 18/04/2022

Để hoàn thiện một bài luận văn cực chuẩn, bạn cần phải hình thức trình bày, cũng như một biểu mẫu chi tiết.

 

Format luận văn đại học cần thơ chi tiết

Để hoàn thiện một bài luận văn cực chuẩn, bạn cần phải hình thức trình bày, cũng như một biểu mẫu chi tiết. Đây là một bài viết về Format luận văn đại học Cần Thơ chi tiết được Luận văn 24 biên soạn. Hãy cùng đọc để nắm kiến thức cơ bản nhé. 

Format luận văn đại học Cần Thơ về cấu trúc chung

Format luận văn đại học cần thơ về cấu trúc chung

 

Format luận văn đại học Cần Thơ về văn phong, trình bày 

- Luận văn phải được trình bày rõ ràng, sạch sẽ, không được tẩy xóa. 

- Tùy theo từng hình thức đề tài, đề tài được trình bày theo thứ tự như sau: bìa chính, bìa phụ, lời cam đoan, lời cảm tạ, nhận xét của cơ quan thực tập, nhận xét của giáo viên hướng dẫn, nhận xét của giáo viên phản biện, mục lục, danh mục biểu bảng, danh mục hình, danh sách các từ viết tắt, tóm tắt, nội dung đề tài và cuối cùng là tài liệu tham khảo, phụ lục.

- Tên đề tài ngắn gọn, dễ hiểu và đầy đủ, xác định rõ nội dung, giới hạn và địa bàn nghiên cứu. Tên đề tài không được viết tắt.

Format luận văn đại học Cần Thơ về Ngôn ngữ 

Kiểu và cỡ chữ

- Luận văn, tiểu luận thống nhất được đánh máy vi tính và sử dụng font Times new roman, bộ mã Unicode, cỡ chữ 13. 

- Một số trường hợp có cỡ chữ khác 13 được quy định cụ thể.

Khổ giấy và chừa lề

- Giấy có khổ A4 (21 x 29,7cm) phải trắng và chất lượng tốt. 

- Nội dung chỉ in trên một mặt giấy. Lề trái: 4cm; Lề phải, trên, dưới: 2cm

Khoảng cách dòng

- Bài viết có khoảng cách dòng là 1,5. 

- Khi chấm xuống dòng không nhảy thêm hàng. 

- Không để mục ở cuối trang mà không có ít nhất 2 dòng ở dưới đó. Trước và sau mỗi bảng hoặc hình phải bỏ 1 hàng trống.

Nếu như bạn gặp khó khăn khi tiến hành làm bài theo những format này, đừng ngần ngại, hãy liên hệ đến Luận văn 24 - Đơn vị chuyên hỗ trợ viết luận văn cho các bạn sinh viên, để được trung tâm tư vấn và giúp đỡ bạn chuẩn xác cũng như kỹ lưỡng nhất trong cả quá trình làm bài của mình nhé! 

Format về Chương, bảng biểu, công thức

Chương 

- Mỗi chương phải được bắt đầu một trang mới. 

- Tựa chương đặt ở bên dưới chữ “Chương”. Chữ "Chương" được viết hoa, in đậm và số chương là số Á Rập (1,2,...) đi ngay theo sau và được đặt giữa. 

- Tựa chương phải viết hoa, in đậm, cỡ chữ 14, đặt cách chữ chương 1 hàng trống và được đặt giữa.

Ví dụ trình bày chương mục của luận văn tiểu luận

Bảng biểu

- Việc đánh số bảng, số hình vẽ, số biểu đồ .. phải gắn với số chương (chỉ gồm hai nhóm số: số chương và số thứ tự của bảng/biểu đồ của chương đó), ví dụ Bảng 3.2 có nghĩa là bảng thứ 2 trong Chương 3. Tiêu đề của bảng ghi phía trên bảng; tiêu đề biểu đồ/hình vẽ ghi phía dưới hình, biểu đồ. 

- Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, ví dụ “Nguồn: Thông tin khoa học thể thao số 2, 2000". Nguồn trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục Tài liệu tham khảo.

Công thức

Số thứ tự của công thức được ghi ở bên phải của công thức và nằm ở mép phải của trang văn bản.

Mẫu trình bày công thức toán học

Format về trích dẫn tài liệu tham khảo 

- Tài liệu tham khảo được sắp xếp theo thứ tự từ 1 cho đến hết.

- Căn cứ vào nội dung đã in bằng tiếng nước nào thì sắp theo nhóm tiếng nước đó, thứ tự như sau: Tài liệu tiếng Việt, Tài liệu tiếng Anh, Tài liệu tiếng Nga, Tài liệu tiếng Pháp, Tài liệu tiếng Trung .v.v.. 

- Cấu trúc trình bày một tài liệu tham khảo như sau: Số thứ tự của tài liệu trong mục Tài liệu tham khảo. Tên tác giả (không ghi học hàm học vị), (năm xuất bản), “Tên tài liệu (in nghiêng), NXB ..., tr. (tham khảo). 

- Nếu không có tên tác giả thì trình bày như sau: Số thứ tự của tài liệu trong mục Tài liệu tham khảo. Tên tài liệu (năm), số chỉ thị hoặc thông tư...(nếu có), NXB ..., tr. (tham khảo). Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo, tạp chí trình bày như sau: Số thứ tự. Họ tên tác giả (năm xuất bản), "tên bài viết", tên tạp chí (báo), số xuất bản (nếu có), NXB, tr... Ví dụ:

Tiếng Việt:

  1. Dương Nghiệp Chí (1991), "Đo lường thể thao", NXB Thể dục thể thao, tr. 35 - 38, 45 – 47.

  2. Thông tư số 11/TT-BGDĐT, ngày 1/8/1994 Hướng dẫn thực hiện chỉ thị 36- CT/TW ngày 24/3/1994, Về công tác thể dục thể thao trong giai đoạn mới, tr.1-3.

Tiếng Anh:

  1. Amir D. Aczel (1993), "Complete Business Statistics", Irwin, pp. 17.

  2. Nguyễn Mạnh Liên (1993), "Reference Vietnamese man", part of RCA "Reference Asian man" Vietnam national atomic energy prog. commission, International atomic energy agency, Hanoi, pp. 36.

Tiếng Pháp:

  1. Bigot A. et Veyre (1938), Etude générale de 464 Tonkinois dans la province de Bac Ninh. Travaux de L'IA FMI, Tme III, Hanoi, pp. 21.

Nếu Từ ví dụ trên mà bạn vẫn chưa hình dung cách trình bày thì Luận văn 24 có bài Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo. Bạn hãy xem thêm để hoàn chỉnh nguồn tài liệu tham khảo và hiểu kỹ hơn về cách làm phần này nhé. 

Trên đây là toàn bộ Format luận văn đại học Cần Thơ chi tiết được Luận văn 24 tổng hợp đầy đủ. Hy vọng theo biểu mẫu trên, các bạn sẽ tạo nên sự ấn tượng tuyệt vời đến các giảng viên và hội đồng chấm thi nhé.