date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Thay đổi cách tính mức lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức từ ngày 1/7/2019

Đăng bởi Hồng Nhung - 14:51 19/06/2019

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các cán bộ, công chức từ ngày 1/7/2019.

Công thức tính mức lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, giáo viên, sĩ quan, công an từ ngày 1/7/2019

 

Lương cơ sở tăng thêm 100.000 đồng/tháng, theo đó, các khoản thu nhập, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ tăng từ ngày 1/7/2019. Cụ thể, sẽ tăng các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở; Tăng các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung; Tăng mức hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp…

 

Công bố cách tính lương, phụ cấp từ ngày 1/7/2019

 

1. Với lương của cán bộ, công chức, viên chức

Mức lương của cán bộ, công chức = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng.

Theo đó, từ 01/07/2019, mức lương hàng của cán bộ, công chức = 1,49 triệu đồng/tháng x  Hệ số lương hiện hưởng.

 

2. Với các khoản phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức

2.1 Đối với khoản phụ cấp theo lương cơ sở

Từ 01/07/2019, mức phụ cấp = 1,49 triệu đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Một số khoản phụ cấp tính theo lương cơ sở có thể kể đến như: Phụ cấp khu vực; Phụ cấp độc hại, nguy hiểm; Phụ cấp chức vụ lãnh đạo…

2.2 Đối với khoản phụ cấp theo % lương hiện hưởng

Mức phụ cấp từ ngày 1/7/2019 = [Mức lương hiện hưởng từ ngày 1/7/2019 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ ngày 01/07/2019 (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung từ ngày 01/07/2019 (nếu có) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.

2.3 Đối với khoản phụ cấp theo số tiền cụ thể

Từ ngày 01/07/2019 vẫn giữ nguyên như trước.

 

3. Mức tiền của hệ số chênh lệnh bảo lưu

 

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu từ ngày 01/07/2019 = 1,49 triệu đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có).

 

Sau khi lương cơ sở tăng, lương hưu cũng được điều chỉnh tăng từ 1/7 tới

 

4. Các nhóm đối tượng nào chịu sự điều chỉnh từ cách tính lương, phụ cấp mới của Thông tư 04/2019/TT-BNV:

 

4.1. Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

 

4.2. Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý và viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

 

4.3. Cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, biệt phái đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

 

4.4. Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

 

4.5. Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

4.6. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

 

4.7. Các đối tượng sau đây cũng thuộc phạm vi áp dụng Thông tư khi tính toán xác định mức đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ liên quan đến tiền lương theo quy định của pháp luật:

 

- Cán bộ, công chức, viên chức đi học, thực tập, công tác, điều trị, điều dưỡng (trong nước và ngoài nước) thuộc danh sách trả lương của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động;

 

- Người đang trong thời gian tập sự hoặc thử việc (kể cả tập sự công chức cấp xã) trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động;

 

- Cán bộ, công chức, viên chức đang bị tạm đình chỉ công tác, đang bị tạm giữ, tạm giam;

 

- Các trường hợp làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động được ký kết hợp đồng lao động theo bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ LĐ-TB&XH để nghiên cứu, giải quyết

 

Về kinh phí tăng lương, ngân sách nhà nước bảo đảm đối với các đối tượng hưởng chế độ BHXH trước ngày 1/10/1995; hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000, Quyết định 613 và các đối tượng quy định tại khoản 4, 5, 6 và khoản 7; hưởng lương hưu theo Nghị định 159/2006, Nghị định 11/2011 và Nghị định 23/2012.

 

Quỹ BHXH sẽ chi trả với các đối tượng hưởng chế độ BHXH từ ngày 1/10/1995 tới nay, kể cả đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 92/2009, Nghị định 121/2003 và Nghị định 09/1998.

 Trưởng thôn được phụ cấp gấp 5 lần mức lương cơ sở

 

Hồng Nhung (t/h)