date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Đổi mới giám sát, giải quyết các vấn đề bức xúc dân sinh

Đăng bởi Minh Tú - 09:13 30/01/2020

Trả lời báo chi nhân dịp đầu xuân năm mới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhấn mạnh vai trò, mục tiêu và nhiệm vụ của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cũng như từng đại biểu.

Tới đây, Quốc hội sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả về xây dựng pháp luật, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quy trình xây dựng pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc xem xét, thông qua các dự án luật, nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, đúng quy trình, thủ tục, trong đó chú trọng khâu thẩm tra, phát huy hơn nữa vai trò chủ động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban;

 

Đổi mới giám sát, giải quyết các vấn đề bức xúc dân sinh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Ảnh: QH

 

Tiếp tục tăng cường tranh luận trong thảo luận các dự án luật; đối với những vấn đề khó, vấn đề còn có ý kiến khác nhau phải nghiên cứu kỹ, lấy ý kiến thăm dò để làm cơ sở cho việc hoàn thiện luật. Cùng với đó, cần có những giải pháp hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường khả năng tiếp cận của người dân đối với các quy định của pháp luật cũng như vận động người dân tuân thủ đầy đủ.


Về hoạt động giám sát năm 2020, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục đặt trọng tâm vào các khâu: Xem xét các báo cáo, giám sát tối cao chuyên đề, chất vấn, trả lời chất vấn. Đặc biệt, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ giám sát lại việc thực hiện các nghị quyết về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ, giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, tổ chức trong triển khai thi hành luật.

Hoạt động giám sát sẽ tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, thực chất, chú trọng giải quyết các vấn đề bức xúc, được xã hội và nhân dân quan tâm. Hình thức, cách thức chất vấn sẽ tiếp tục được đổi mới “hỏi nhanh - đáp gọn - làm rõ nội dung”; việc ban hành nghị quyết về giám sát và chất vấn sẽ cụ thể hóa tối đa các yêu cầu về thời gian, nhiệm vụ để hoàn thành, làm cơ sở cho việc tiếp tục giám sát.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ tiến hành đánh giá việc thực hiện các nghị quyết về các kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, làm cơ sở để chuẩn bị cho giai đoạn 5 năm tiếp theo. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu kỹ, chuẩn bị chu đáo cho các nội dung này.

Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, trong đó, chú trọng cải tiến cách thức báo cáo, thảo luận, tranh luận tại Quốc hội và cách thức tiếp xúc cử tri để tăng cường mối liên hệ cũng như kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Ngoài ra, Quốc hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, sớm hoàn thiện Quốc hội điện tử một cách đầy đủ.

 

Theo Luân Dũng (Tiền Phong)