date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Các chính sách có hiệu lực từ tháng 6: Người dưới 18 tuổi ra tù được ưu tiên vay vốn

Đăng bởi Minh Tú - 11:02 31/05/2020

Trong tháng 6/2020, nhiều chính mới chính thức có hiệu lực, được người dân quan tâm.

Phạt hành chính đối với cơ quan, tổ chức tư ý cho thuê xe ô tô công

 

Thông tư 29/2020/ TT-BTC của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công. Thông tư có hiệu lực từ ngày 2/6.

Nội dung Thông tư theo khoản 1 Điều 6 nêu rõ: “việc cơ quan Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan Đảng, cơ quan của tổ chức chính trị - xã hội sử dụng tài sản công vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết thì xử phạt theo khoản 2 Điều 8 Nghị định 63 của Chính phủ”.

Mức xử phạt dành cho cơ quan, tổ chức cho thuê xe ô tô công sẽ bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng.

Với cùng hành vi vi phạm, nếu do cá nhân thực hiện sẽ bị phạt tiền bằng 1/2 mức phạt đối với tổ chức. Do vậy, cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 05 - 10 triệu đồng.

4 loại tài sản không được kê biên cưỡng chế thi hành án thương mại

 

Ngày 8/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2020/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại, áp dụng từ ngày 1/6.


Cụ thể, các loại tài sản không được kê biên khi cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại như sau:

- Tài sản bị cấm lưu thông theo quy định của pháp luật, tài sản phục vụ quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng, tài sản do Ngân sách Nhafnuowsc cấp cho cơ quan, tổ chức.

- Số thuốc phục vụ phòng, chữa bệnh co người lao động; lương thực, thực phẩm, dụng cụ và tài sản phục vụ bữa ăn cho người lao động.

- Nhà trẻ, trường học, cơ sở y tế và thiết bị, phương tiện, tài sản khác thuộc các cơ sở này nếu không phải là tài sản để kinh doanh.

- Trang thiết bị, phương tiện, công cụ bảo đảm an toàn lao động, phòng, chsoong cháy nổ; phòng, chống ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định các biện pháp cưỡng chế thi hành án áp dụng đối với pháp nhân thương mại gồm: Phong tỏa tài khoản; kê biên tài sản và tạm giữ tài liệu, chứng từ, thiết bị chứa dữ liệu điện tử; tạm giữ hoặc thu hồi con dấu của pháp nhân thương mại.

Ưu tiên vay vốn, đào tạo nghề cho người mới ra tù dưới 18 tuổi


Nghị định 49/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 17/4/2020, có hiệu lực từ ngày 15/6, nêu rõ:

Người chấp hành xong hình phạt tù dưới 16 tuổi được ưu tiên đào tạo nghề và hỗ trợ vay vốn để tạo việc làm; trẻ em chấp hành xong hình phạt tù được thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ phù hợp theo quy định của pháp luật.

 

Các chính sách có hiệu lực từ tháng 6: Người dưới 18 tuổi ra tù được ưu tiên vay vốn
Những người dưới 18 tuổi ra tù sẽ có cơ hội được đào tạo dạy nghề, cho vay vốn

Với các đối tượng mới ra tù khác sẽ được tham gia đào tạo nghè nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; dưới 3 tháng được miễn, giảm học phí, hưởng chính sách nội trú; được hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn và tiền đi lại nếu thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp theo quy định hiện hành.


Không được xây sân golf trên đát quốc phòng

 

Đó là quy định trong Nghị định số 2/2020/NĐ-CP về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf do Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ 15/6.


Nội dung Nghị định quy định các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về quy hoạch, đất đai có trách nhiệm công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật về quy hoạch và đất đai làm cơ sở để xác định địa điểm xây dựng sân golf.

 

Các chính sách có hiệu lực từ tháng 6: Người dưới 18 tuổi ra tù được ưu tiên vay vốn
Dự án sân golf không được sử dụng đất quốc phòng, đất rừng, trồng lúa,...

Theo đó, các loại đất không được sử dụng để xây dựng sân golf và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động kinh doanh sân golf gồm: đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất rừng, đất trồng lúa trừ dự án sân golf ở miền núi, trung du và đất rừng không phải rừng tự nhiên; đất thuộc các khu vực có yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, di tích thuộc danh mục kiểm kê của UBND cấp tỉnh…; đất xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ cao; đất thuộc phạm vi bảo vệ đê điều và hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định của Luật đê điều, Luật tài nguyên, môi trường và hải đảo.


Trong đó, dự án sân golf ở vùng trung du, miền núi được sử dụng tối đa không quá 5 ha đất trồng lúa một vụ, phân tán tại địa điểm xây dựng, và phải đáp ứng điều kiện về bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, điều kiện thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Còn đất rừng sản xuất không phải là rừng tự nhiên để xây dựng dự án sân golf phải đáp ứng điều kiện cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về lâm nghiệp.

Nghị đinh cũng nêu rõ, diện tích tối đa của sân golf tiêu chuẩn (18 lỗ) không quá 90 ha (bình quân không quá 5 ha trên một lỗ golf); diện tích dự án sân golf xây dựng lần đầu không được quá 270 ha (54 lỗ golf).

Bỏ nhiều văn bản về kinh doanh bảo hiểm

 

Theo Thông tư 28 của Bộ Tài chính, nhằm phù hợp với pháp luật hiện hành, tiến hành bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Tài chính ban hành trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 2/6.

 

Các chính sách có hiệu lực từ tháng 6: Người dưới 18 tuổi ra tù được ưu tiên vay vốn

 

Nội dung Thông tư bãi bỏ một số văn bản trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm như: Quyết định 99 về việc ban hành quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa dễ cháy và dễ nổ trên đường thủy nội địa.


Thông tư 99 hướng dẫn quản lý tài chính đối với việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

Thông tư số 12 hướng dẫn một số điều về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013...

Điều kiện dự tuyển vào đại học năm 2020

 

Theo quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, kèm theo Thông tư 09 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - có hiệu lực từ 22/6 ban hành, điều kiện dự tuyển vào đại học năm 2020 gồm:

 

- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên); đã tốt nghiệp trình độ trung cấp; hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.


- Sức khỏe đảm bảo để học tập theo quy định hiện hành.

 

- Đối tượng người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.


- Đáp ứng độ tuổi theo quy định đối với những trường, ngành có quy định về tuổi.
Đạt các yêu cầu sơ tuyển, nếu đăng ký xét tuyển hoặc dự thi vào các trường có quy định sơ tuyển.

- Có hộ khẩu thường trú thuộc vùng tuyển quy định, nếu đăng ký xét tuyển hoặc dự thi vào các trường có quy định vùng tuyển.

Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an Nhân dân tại ngũ chỉ được dự tuyển vào những trường do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quy định sau khi đã được cấp có thẩm quyền cho phép đi học; quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau.

 

Những chính sách mới sẽ có hiệu lực trong tháng 6- Truyền Hình Nhân Dân

 

 

Tin nổi bật

Đọc thêm