date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An: Tại sao lại “bới lông tìm vết” để thi hành kỉ luật bà Lê Thị Dung?

Đăng bởi Thu Nga - 15:35 29/10/2019

Bà Lê Thị Dung cho rằng, UBND huyện Hưng Nguyên đang cố “bới lông tìm vết” để kỷ luật bằng được bà…

Bà Lê Thị Dung, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Hưng Nguyên cho rằng, việc UBND huyện ra công văn yêu cầu Trung tâm phải kí hợp đồng không xác định thời hạn đối với bà Nguyễn Thị Phương Thúy là không đúng quy định, nên Trung tâm không đồng ý. Do đó, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên liên tục ban hành các kết luận và quyết định thanh tra đối với Trung tâm để “bới lông tìm vết” kỷ luật bằng được bà. Bên cạnh đó, kết luận trên có nhiều dấu hiệu sai trái, trù dập cá nhân bà Dung...

 

Kỉ luật vì không chấp hành yêu cầu của huyện(!?)

 

Sau khi Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên ban hành Kết luận số 11/KL-UBND ngày 14/1/2019, nội dung tố cáo đối với bà Lê Thị Dung và Quyết định kỷ luật số 494/QĐ-UBND ngày 15/5/2019, đối với bà Dung. Bà Dung đã có đơn giải trình và cầu cứu tới các cơ quan chức năng và báo chí.

 

Việc kỉ luật đối với bà Dung theo Quyết định số 494/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên dựa trên kết luận tại Phần 2, Mục I, Kết luận số 11/KL-UBND để kỷ luật do “không chỉ đạo thực hiện tổng hợp các nội dung theo dõi thi đua tại sổ trực của Ban Giám đốc (BGĐ) và sổ trực giáo viên; một số tháng không công khai minh bạch kết quả đã theo dõi về thi đua tại các cuộc họp hội đồng của Trung tâm” là sai. Vì không có bất cứ quy định nào của Đảng, Nhà nước, ngành, đơn vị yêu cầu Giám đốc Trung tâm phải tổng hợp các nội dung theo dõi tại sổ trực của BGĐ và sổ trực giáo viên (thực tế Ban thi đua đã tổng hợp từng tuần, từng tháng vào 1 bản riêng để thông qua trong chào cờ đầu tuần, hội ý cuối tuần và họp Hội đồng giám đốc hàng tháng). Đồng thời, tại kết luận 11 cho rằng, việc không tổng hợp theo dõi hàng tuần, hàng tháng, không công khai minh bạch thi đua hàng tuần, tháng là đã vi phạm Điều 4, Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, tại Điều 4, Nghị định trên không quy định cụ thể kết quả theo dõi thi đua bắt buộc phải tổng hợp, phải công khai hàng tuần, hàng tháng như yêu cầu trong kết luận 11 của Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên.

 

 
Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hưng Nguyên

 

Căn cứ vào Phần 2, Mục II trong kết luận số 11 và kết luận 62 để xử lý bà Dung do “phân công thời gian, tiết dạy cho một số giáo viên; tính số tiết kiêm nhiệm, số tiết thừa giờ của một số giáo viên và các bộ quản lý không đúng quy định” là sai. Bà Dung không vi phạm các nội dung như kết luận, vì kết luận phân công cô Dung, thầy Chương được nghỉ 3 buổi/tuần và nếu trực thay cho người khác được tính vào thời gian thừa tiết. Việc phân công công việc được căn cứ vào quy định chung của Nhà nước, quy chế của đơn vị và chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí lãnh đạo nhất là trong phân công đó (Thông báo số 140/TB-GDTX ngày 21/8/2017 và số 02/TB-GDNN.GDTX ngày 03/5/2018) không có câu nào thể hiện quy định Giám đốc hay Phó giám đốc nghỉ ngày nào, buổi nào trong những việc làm hành chính, mà chỉ có quy định về trực lãnh đạo thì thay phiên nhau mỗi tuần 6 buổi để xử lý các việc phát sinh của đơn vị. Những ngày còn lại kể cả thứ 7, Chủ nhật các lãnh đạo đều làm việc bình thường.

 

Trung tâm là đơn vị đặc thù có nhiều lớp liên kết học vào thứ 7 và Chủ nhật, nên lãnh đạo Trung tâm làm việc cả thứ 7 và Chủ nhật. Ngoài ra, BGĐ vẫn là giáo viên THPT, vẫn phải dạy 2-4 tiết/tuần, nên vẫn có chế độ nghỉ để soạn và chấm bài. Do đó, BGĐ nếu có phân công nhau trực và chia nhau nghỉ 3 buổi/tuần (trong đó có 2 buổi nghỉ bù vào ngày nghỉ; 1 buổi bù thời gian soạn và chấm bài do thời gian trực cơ quan là thực hiện công tác quản lý, nên không dùng thời gian đó vào công việc soạn và chấm bài) thì cũng không sai. Vì vậy, bản chất BGĐ không được nghỉ 3 buổi/tuần như kết luận 11 và kết luận 62 của UBND huyện Hưng Nguyên cho rằng, bà Dung, ông Chương được nghỉ 3 buổi/tuần và nếu đi trực thay được tính vào thời gian thừa tiết là không đúng.

 

Liên quan đến kết luận bà Lê Thị Dung, Giám đốc Trung tâm, Bí thư chi bộ được hưởng số tiết kiêm nhiệm Bí thư chi bộ 105 tiết là không đúng. Do, bản thống kê chỉ là cá nhân tự thống kê và Giám đốc hay Phó giám đốc chưa phê duyệt, chưa tính để xét thi đua và tính thừa giờ, chưa thanh toán. Cũng theo Văn bản hợp nhất 03 và Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm (đã được giao quyền tự chủ một phần) thì việc tính kiêm nhiệm chức Bí thư chi bộ cũng không sai (vì là giáo viên mã ngạch V.07.05.15).

 

Việc phân công ông Nguyễn Quốc Nhân nhiều kiêm nghiệm và tính thừa giờ là hoàn toàn đúng theo quy định, căn cứ vào kết quả bầu cử Đại hội công Đoàn Trung tâm GDTX nhiệm kỳ 2012-2017; căn cứ vào Khoản 3, Khoản 5, Điều 9 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGD ĐT và Quy chế nội bộ của Trung tâm được giao quyền tự chủ một phần; với trách nhiệm là người đứng đầu nên bà Dung áp dụng đúng quy định của pháp luật để phân công công việc và kiêm nhiệm cho ông Nhân là đúng. Việc ông Nhân và các giáo viên khác kê khai số tiết dạy trong năm và tiết thừa giờ, bà Dung chưa phê duyệt, chưa thanh toán. Nên việc UBND huyện Hưng Nguyên kết luận bà Dung vi phạm trong quá trình tính số tiết kiêm nhiệm cho ông Nhân để xử lý kỉ luật bà Dung là không đúng. Tính tiết tổng hợp thi đua 74 tiết của ông Nhân là hoàn toàn đúng, căn cứ vào Điều 7 và điểm a, Khoản 5 Điều 13 tại Quyết định 01/2007/QĐ-BGDDT ngày 2/1/2007 về Quy chế tổ chức, hoạt động của TTGDTX. Đồng thời, quy định đã được họp và bàn thống nhất trong các cuộc họp từ tổ trở lên, đã thông qua Hội nghị công chức, viên chức và đưa vào quy chế nội bộ của Trung tâm. Vì vậy, việc phân công trên là hoàn toàn đúng theo quy định và Văn bản 952/CV-UBND ngày 29/8/2017 của UBND huyện Hưng Nguyên.

 

Cũng trong kết luận, liên quan đến phân công bà Nguyễn Thị Phương Thúy, giáo viên Ngữ văn thiếu tiết để đánh giá xếp loại thi đua cuối năm hoàn thành nhiệm vụ là sai. Vì, đầu năm học 2017-2018, Trung tâm có 5 lớp THPT hệ GDTX, nên theo phân phối chương trình năm học có 15 tiết dạy Ngữ văn/tuần, mà có 2 giáo viên Ngữ văn (cô Thúy và cô Bùi Thị Thu Hương). Theo quy định của Bộ GD&ĐT tại Thông tư số 03/VBHN-BGD&ĐT ngày 23/6/2017, giáo viên THPT phải dạy 17 tiết/tuần, nên 15 tiết dạy Ngữ văn chưa đủ tiết dạy theo quy định cho 1 giáo viên. Tháng 8/2017, Trung tâm đã họp BGĐ, liên tịch bàn bạc và thống nhất gửi tờ trình về UBND huyện để xin chủ trương (Tờ trình ngày 1/8/2017, 11/8/2017 và báo cáo ngày 19/8/2017) đề nghị có biện pháp phù hợp. Tuy nhiên, UBND huyện Hưng Nguyên không có giải pháp cụ thể, không điều chuyển giáo viên từ nơi thừa đến (huyện dôi dư giáo viên nhiều) mà ban hành Công văn số 952/CV-UBND ngày 29/8/2017, yêu cầu Trung tâm kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn với bà Thúy, buộc Trung tâm phải thu hồi Thông báo số 142/TB-TTGDTX về việc chấm dứt hợp đồng làm việc (đã được tập thể liên tịch ra Nghị quyết) và phải bố trí đủ tiết cho giáo viên dôi dư, thừa thiếu cục bộ. Ngày 6/9/2017, Trung tâm đã ban hành Quyết định số 153/QĐ-GDTX về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trong Hội đồng sư phạm năm học 2017-2018, trong đó phân công tạm thời cho cô Thúy dạy và làm các nhiệm vụ khác quy đổi thành 15 tiết/tuần (dạy văn lớp 10B là 3 tiết, chủ nhiệm 10B là 4 tiết, tiết kiêm nhiệm khác là 8 tiết). Tháng 10/2017, thầy Hồ Xuân Dũng, giáo viên dạy môn Vật lý chuyển sang Trường THPT Thái Lão, Trung tâm họp và phân công lại chuyên môn. Cụ thể, bà Thúy được phân công dạy và thực hiện nhiệm vụ khác quy đổi thành 17 tiết. Bà Thúy đã đồng tình tại cuộc họp tổ chuyên môn ngày 26/9/2017 và tổ đã yêu cầu lên thời khóa biểu giảng dạy. Đến tháng 4/2018, sau khi sát nhập Trung tâm GDTX với Trung tâm dạy nghề thành Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hưng Nguyên, bà Thúy đề nghị giao nhiệm vụ trực tiếp các lớp Trung cấp nghề cho giáo viên tổ hướng nghiệp dạy nghề, BGĐ và tập thể liên tịch đã họp bàn và phân công bà Thúy làm nhiệm vụ tư vấn xuất khẩu lao động cho 10 người, tính tương đương 120 tiết dạy thay cho công tác trực các lớp liên kết đào tạo vào buổi chiều và cũng dự đoán bà Thúy thiếu tiết. Tháng 5/2018, Trung tâm phân công bà Thúy và một số giáo viên khác trực các lớp bồi dưỡng thăng hạng giáo viên mầm non và THPT 20 ngày=60 tiết/người, nhiệm vụ nay các giáo viên khác thực hiện nghiêm túc, nhưng bà Thúy không chấp hành.

 

Như vậy, theo phân công của Trung tâm, bà Thúy phải thực hiện năm học 2017-2018 là 830 tiết (đã quy đổi). Nhưng thực tế, bà Thúy giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ khác quy đổi trong năm học 2017-2018 chỉ có 466 tiết dạy. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học trên, bà Thúy đã không hoàn thành công việc được giao 365 tiết. Vì vậy, bà Thúy được tổng hợp thiếu tiết do không chấp hành đúng, không thực hiện đầy đủ theo sự phân công của BGĐ, tập thể Trung tâm. Do đó, đoàn xác minh nội dung tố cáo của UBND huyện đã không kiểm tra kĩ lưỡng, xác minh cụ thể nguyên nhân, tình hình thực tế, nên đã đưa ra kết luận sai.

 

Kết luận xử lý bà Lê Thị Dung với lý do “thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 vượt chỉ tiêu kế hoạch đã được phê duyệt mà không trình cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh” là không đúng. Vì, Trung tâm GDTX là nơi tạo mọi điều kiện để mọi tầng lớp, lứa tuổi được học tập suốt đời, nên khi học sinh đăng ký vào Trung tâm với đủ các điều kiện thì Trung tâm phải bố trí cho học sinh học tập, không thể lựa chọn cho ai được học, ai không được học. Trung tâm là cơ sở giáo dục cuối cùng cấp bậc THPT, học sinh không thi đỗ vào các trường THPT mới phải xin vào học tại Trung tâm. Nếu Trung tâm không tiếp nhận thì những học sinh đó đi đâu; phụ huynh và học sinh (đa số là giáo dân) sẽ tập trung phản đối vì nếu loại con họ. Do tính đặc thù nêu trên, nên kế hoạch tuyển sinh của Trung tâm nhiều năm qua đều là kế hoạch mở, linh hoạt, không thể cứng nhắc và sai đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Theo tinh thần và chỉ đạo của Bộ GD&ĐT tại Quyết định số 01/2017, Chỉ thị 3846/BGDDT-GDTX ngày 28/8/2018; Văn bản số 1761/SGDĐT ngày 11/9/2017 và số 1711/SGD ĐT-GDCN-GDTX ngày 06/9/2018, của Sở GD &ĐT tỉnh Nghệ An hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, 2018-2019 đối với GDCN-GDTX yêu cầu tiếp nhận mọi học viên có nhu cầu học GDTX bậc THPT vào học. Thời điểm năm học 2018-2019, do số học viên đăng kí vào Trung tâm tăng vượt chỉ tiêu, Trung tâm đã họp thống nhất kế hoạch tuyển sinh, lập danh sách kết quả tuyển sinh với số lượng học viên tăng thêm so với chỉ tiêu ban đầu để trình sở GD&ĐT tỉnh phê duyệt. Danh sách kết quả tuyển sinh 144 học viên đã được Sở GD&ĐT tỉnh phê duyệt, đồng ý cho tất cả học viên đăng kí vào Trung tâm năm học 2018-2019; Do đó, Trung tâm tuyển sinh các em vượt quá số lượng chỉ tiêu so với kế hoạch ban đầu đã có văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An và được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền. Tại kết luận số 11 cũng chấp nhận việc Trung tâm tuyển sinh là đúng chỉ đạo, phù hợp với nhu cầu người học và cơ sở, điều kiện vật chất Trung tâm. Nhưng tại quyết định xử lý kỷ luật lại lấy lý do này để xử lý kỉ luật bà Dung là không đúng.

 

Người trong cuộc nói gì?

 

Vì vậy, Ban giám đốc và bản thân bà Dung với tư cách là Giám đốc, người đứng đầu Trung tâm trong quá trình điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao còn thiếu sót, sơ suất chứ chưa đến mức phải kỉ luật.

 

Bà Lê Thị Dung, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hưng Nguyên

 

Bà Dung đặt vấn đề: "Phải chăng vì tôi không thực hiện công văn số 952 của Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên yêu cầu tôi phải kí kết hợp đồng không thời hạn đối với bà Nguyễn Thị Phương Thúy không đúng quy định, nên UBND huyện trù dập và "bới lông tìm vết" tại Trung tâm (qua 8 tháng thanh kiểm tra Trung tâm) ngày 15/5/2019, Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định số 494 để kỷ luật tôi?. Thậm chí tổ chức 9 buổi họp, trong đó 5 buổi gây áp lực, bất ổn tâm lý nhằm buộc tôi phải rời khỏi ghế Giám đốc Trung tâm?. Trong một số buổi họp kiểm điểm tôi thì lời lẽ phát biểu của ông Hồ Xuân Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện: “Tuy căn cứ theo pháp luật nhưng phải theo chỉ đạo của Thông báo 25 của đồng chí Chủ tịch huyện là có kỉ luật và phải kỉ luật… kiểm điểm xem xét kỉ luật chứ không phải điểm điểm rút kinh nghiệm; kiểm điểm rút kinh nghiệm thì lại là vấn đề khác… chúng ta phải xem xét ở mức độ nào để đề xuất, nhưng tư tưởng chỉ đạo vẫn là như thế…”. Còn ông Ngô Phú Hàn, Chủ tịch UBND huyện phát biểu: “Yếu kém hơn cả những người ngoài chợ, học hành mức độ, nhận thức mức độ… xử lý kỉ luật theo Nghị định 34 gây mất đoàn kết… vui vẻ nhận kỷ luật… phải đưa ra khỏi nguồn quy hoạch huyện”. Họ đang cố tình o ép, trù dập nhằm buộc phải kỉ luật tôi. Thậm chí, Chủ tịch UBND huyện liên tiếp ban hành các kết luận và quyết định thanh tra như: Kết luận 11 ngày 14/1/2019, Kết luận 62 ngày 9/4/2019, Quyết định 849 ngày 28/8/2019, thanh tra toàn diện Trung tâm…nhằm “vạch lá tìm sâu” để kỉ luật bằng được tôi".

 

Phóng viên đã liên hệ với UBND huyện Hưng Nguyên để làm rõ vấn đề trên, nhưng Văn phòng UBND huyện né tránh, đùn đẩy làm việc. Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Xuân Thủy, Chánh Văn phòng UBND Hưng Nguyên cho biết: “Lãnh đạo UBND huyện đang bận họp và sẽ sắp xết lịch sau…”

 

Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và UBND tỉnh Nghệ An vào cuộc làm rõ những phản ánh trên, nhằm đảo bảo tính thượng tôn pháp luật.

 


Tin nổi bật

Đọc thêm