date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Đáp án môn Giáo dục công dân full 24 mã đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021 đầy đủ nhất

Đăng bởi Hiền Trịnh - 23:18 08/07/2021

Đáp án GDCD tốt nghiệp THPT năm 2021 tất cả mã đề 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324.

Sáng ngày 8/7, hơn 500 nghìn thí sinh sẽ bước vào bài thi tổ hợp môn KHXH bao gồm 3 môn thi Địa Lý, Lịch Sử và GDCD. Thời gian làm bài cho mỗi môn thi là 50 phút.

Gợi ý đáp án tổ hợp KHXH gồm môn Địa Lý, Lịch Sử, GDCD tất cả 24 mã đề trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021 do Tuyensinh247 thực hiện được cập nhật tại Tuoitre&Xahoi chính xác nhất sẽ giúp thí sinh tra cứu nhanh điểm từng môn thành phần.

Đáp án môn Giáo dục công dân tốt nghiệp THPT năm 2021 tất cả mã đề 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324.

Gợi ý đáp án môn GDCD 24 mã đề:

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân mã đề 301 kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021 chính xác nhất

>>Bấm vào đây<<

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân mã đề 302 kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021 chính xác nhất

>>Bấm vào đây<<

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân mã đề 303 kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021 chính xác nhất

>>Bấm vào đây<<

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân mã đề 304 kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021 chính xác nhất

>>Bấm vào đây<<

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân mã đề 305 kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021 chính xác nhất

>>Bấm vào đây<<

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân mã đề 306 kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021 chính xác nhất

>>Bấm vào đây<<

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân mã đề 307 kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021 chính xác nhất

>>Bấm vào đây<<

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân mã đề 308 kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021 chính xác nhất

>>Bấm vào đây<<

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân mã đề 309 kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021 chính xác nhất

>>Bấm vào đây<<

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân mã đề 310 kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021 chính xác nhất

>>Bấm vào đây<<

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân mã đề 311 kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021 chính xác nhất

>>Bấm vào đây<<

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân mã đề 312 kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021 chính xác nhất

>>Bấm vào đây<<

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân mã đề 313 kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021 chính xác nhất

>>Bấm vào đây<<

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân mã đề 314 kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021 chính xác nhất

>>Bấm vào đây<<

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân mã đề 315 kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021 chính xác nhất

>>Bấm vào đây<<

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân mã đề 316 kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021 chính xác nhất

>>Bấm vào đây<<

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân mã đề 317 kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021 chính xác nhất

>>Bấm vào đây<<

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân mã đề 318 kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021 chính xác nhất

>>Bấm vào đây<<

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân mã đề 319 kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021 chính xác nhất

>>Bấm vào đây<<

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân mã đề 320 kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021 chính xác nhất

>>Bấm vào đây<<

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân mã đề 321 kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021 chính xác nhất

>>Bấm vào đây<<

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân mã đề 322 kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021 chính xác nhất

>>Bấm vào đây<<

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân mã đề 323 kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021 chính xác nhất

>>Bấm vào đây<<

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân mã đề 324 kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021 chính xác nhất

>>Bấm vào đây<<

Đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 sẽ được cập nhật liên tục trên Tuoitre&Xahoi. Thí sinh có thể bấm F5 liên tục để tra cứu đáp án môn Giáo dục công dân trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021.

Ngoài ra thí sinh có thể xem thêm: Gợi ý đáp án môn Giáo dục công dân tốt nghiệp THPT năm 2021 tất cả mã đề 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 bằng cách bấm vào đường link ngay dưới đây:

<<Bấm vào đây để xem đáp án 24 mã đề thi môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2021>>