date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Mùng 1 Tết 2022 chọn con giáp này xông đất cả năm đỏ như son, sắm nhà tậu xe, giàu nứt vách (P3)

Đăng bởi Nghiêm Thành - 08:04 30/01/2022

Xông đất, xông đất mùng 1 Tết, con giáp hợp tuổi xông đất năm Nhâm Dần 2022, xông đất tuổi Ngọ, Mùi, Thân.

Bạn có thể tham khảo thêm:

Mùng 1 Tết 2022 chọn con giáp này xông đất cả năm đỏ như son, sắm nhà tậu xe, giàu nứt vách (P1) - Tuổi Tý, Sửu, Mão

Mùng 1 Tết 2022 chọn con giáp này xông đất cả năm đỏ như son, sắm nhà tậu xe, giàu nứt vách (P2) - Tuổi Mão, Thì, Tỵ

Tuổi hợp xông đất tuổi Ngọ năm Nhâm Dần 2022

Chủ nhà tuổi Canh Ngọ: CANH TUẤT 1970 (TỐT), ẤT MÙI 1955 (KHÁ), GIÁP TUẤT 1994 (KHÁ), NHÂM DẦN 1962 (KHÁ), BÍNH TUẤT 1946 (KHÁ), NHÂM TUẤT 1982 (KHÁ), TÂN MÙI 1991 (KHÁ), ĐINH MÙI 1967 (KHÁ), ĐINH HỢI 1947 (KHÁ), CANH NGỌ 1990 (KHÁ).

Chủ nhà tuổi Nhâm Ngọ: ĐINH MÙI 1967 (TỐT), NHÂM TUẤT 1982 (TỐT), GIÁP DẦN 1974 (TỐT), ĐINH SỬU 1997 (KHÁ), NHÂM THÌN 1952 (KHÁ), GIÁP TUẤT 1994 (KHÁ), ẤT DẬU 1945 (KHÁ), BÍNH NGỌ 1966 (KHÁ), ẤT MÃO 1975 (KHÁ), ĐINH HỢI 1947 (TRUNG BÌNH).

xông đất tuổi ngọ
Tuổi Ngọ xông đất năm mới 2022

Chủ nhà tuổi Giáp Ngọ: NHÂM TUẤT 1982 (TỐT), BÍNH TUẤT 1946 (TỐT), ĐINH MÙI 1967 (TỐT), GIÁP DẦN 1974 (TỐT), TÂN MÙI 1991 (TỐT), ĐINH HỢI 1947 (KHÁ), NHÂM THÌN 1952 (KHÁ), BÍNH NGỌ 1966 (KHÁ), KỶ DẬU 1969 (KHÁ), CANH NGỌ 1990 (KHÁ).

Chủ nhà tuổi Bính Ngọ: ĐINH MÙI 1967 (KHÁ), CANH TUẤT 1970 (KHÁ), NHÂM TUẤT 1982 (KHÁ), ẤT MÙI 1955 (KHÁ), GIÁP DẦN 1974 (KHÁ), GIÁP NGỌ 1954 (KHÁ), BÍNH TUẤT 1946 (KHÁ), MẬU TUẤT 1958 (KHÁ), NHÂM DẦN 1962 (KHÁ), TÂN HỢI 1971 (KHÁ).

Chủ nhà tuổi Mậu Ngọ: BÍNH TUẤT 1946 (TỐT), TÂN MÙI 1991 (TỐT), ĐINH HỢI 1947 (KHÁ), CANH NGỌ 1990 (KHÁ), MẬU DẦN 1998 (KHÁ), MẬU TUẤT 1958 (KHÁ), TÂN SỬU 1961 (KHÁ), ĐINH MÙI 1967 (KHÁ), KỶ DẬU 1969 (KHÁ), BÍNH THÌN 1976 (KHÁ).

Tuổi hợp xông đất tuổi Mùi năm Nhâm Dần 2022

Chủ nhà tuổi Qúy Mùi: BÍNH NGỌ 1966 (KHÁ), ẤT MÃO 1975 (KHÁ), ĐINH MÙI 1967 (KHÁ), QUÝ HỢI 1983 (KHÁ), GIÁP DẦN 1974 (KHÁ), ẤT DẬU 1945 (KHÁ), NHÂM TUẤT 1982 (KHÁ), ĐINH HỢI 1947 (TRUNG BÌNH), ĐINH MÃO 1987 (TRUNG BÌNH), CANH NGỌ 1990 (TRUNG BÌNH).

Chủ nhà tuổi Ất Mùi: CANH NGỌ 1990 (TỐT), ĐINH HỢI 1947 (TỐT), BÍNH NGỌ 1966 (TỐT), ẤT MÃO 1975 (TỐT), ĐỊNH MÙI 1967 (KHÁ), KỶ MÃO 1999 (KHÁ), ẤT DẬU 1945 (KHÁ), CANH TÝ 1960 (KHÁ), GIÁP DẦN 1974 (KHÁ), NHÂM TUẤT 1982 (KHÁ).

Chủ nhà tuổi Đinh Mùi: GIÁP NGỌ 1954 (KHÁ), NHÂM NGỌ 1942 (KHÁ), BÍNH NGỌ 1966 (KHÁ), ẤT MÃO 1975 (KHÁ), ĐINH HỢI 1947 (KHÁ), NHÂM DẦN 1962 (KHÁ), ĐINH MÙI 1967 (KHÁ), TÂN HỢI 1971 (KHÁ), NHÂM TUẤT 1982 (KHÁ), CANH NGỌ 1990 (KHÁ). 

tuổi mùi xông đất
Xông đất tuổi Mùi năm 2022

Chủ nhà tuổi Kỷ Mùi: ĐỊNH HỘI 1947 (TỐT), CANH NGỌ 1990 (TỐT), KỶ MÃO 1999 (TỐT), KỶ DẬU 1969 (KHÁ), TÂN MÙI 1991 (KHÁ), CANH TÝ 1960 (KHÁ), BÍNH TUẤT 1946 (KHÁ), NHÂM NGỌ 1942 (KHÁ), ĐINH TỴ 1977 (KHÁ), MẬU DẦN 1998 (KHÁ). 

Chủ nhà tuổi Tân Mùi: GIÁP NGỌ 1954 (KHÁ), CANH NGỌ 1990 (KHÁ), ĐINH HỢI 1947 (KHÁ), TÂN HỢI 1971 (KHÁ), KỶ MÃO 1999 (KHÁ), BÍNH NGỌ 1966 (KHÁ), QÚY MÃO 1963 (TRUNG BÌNH), NHÂM DẦN 1962, BÍNH TUẤT 1946 (TRUNG BÌNH). 

Tuổi hợp xông đất tuổi Thân năm Nhâm Dần 2022

Chủ nhà tuổi Bính Thân: TÂN SỬU 1961 ( KHÁI , CANH TỶ 1960 ( KHẢ ) . BÍNH TUẤT 1946 ( KHẢ ) , BÍNH THÌN 1976 ( KHẢ ) , CẠNH NGỌ 1990 ( KHÁ ) , TÂN MÙI 1991 ( KHÁ ) KỶ DẬU 1969 ( KHẢ ) , KỶ MÃO 1999 ( KHÁ ) , ĐINH HỘI 1947 ( KHÁ ) , ĐINH TỴ 1977 ( KHÁ )

Chủ nhà tuổi giáp Thân: GIÁP NGỌ 1954 ( KHẢI , NHÂM THÌN 1952 ( KHÁ ) . NHÂM TUẤT 1982 ( KHÁ ) , GIÁP TỶ 1984 ( KHẢ ) , BÍNH NGỌ 1966 ( KHÁ ) , ĐINH MÙI 1967 ( KHỎ ) , CANH TUẤT 1970 ( KHẢ ) , BÍNH TỶ 1996 ( KHẢ ) , ĐINH SỬU 1997 ( KHÁ ) , CANH THÌN 2000 ( KHÁ )

Chủ nhà tuổi Mậu Thân: CANH TỶ 1960 ( KHÁ ) , CANH TUẤT 1970 ( KHẢ ) , CANH NGỌ 1990 ( KHÁ ) , CANH THÌN 2000 ( KHÁ ) , GIÁP NGỌ 1954 ( KHỎ ) , BÍNH TUẤT 1946 ( KHẢ ) , BÍNH THÌN 1976 ( KHỎ ) , GIÁP TỶ 1984 ( KHẢI , TÊN SỬU 1961 ( TRUNG BÌNH ) . ẤT MÙI 1955 ( TRUNG BÌNH). 

tuổi thân
Xông đất tuổi Thân 2022

Chủ nhà tuổi Canh Thân: NHÂM THÌN 1952 ( TỐT ) , NHÂM TUẤT 1982 ( TỐT ) , ẤT DẬU 1945 ( KHÓ ) , ĐINH MÙI 1967 ( KHÁI , ẤT MÃO 1975 ( KHÁI , ĐINH SỬU 1997 ( KHẢI , BÍNH NGỌ 1966 ( KHẢ ) , BÍNH TỶ 1996 ( KHẢ ) , GIÁP TUẤT 1994 ( KHỎ ) , CANH TỶ 1960 ( TRUNG BÌNH )

Chủ nhà tuổi Nhâm Thân: CẠNH TỶ 1960 ( TỐT ) , NHÂM THÌN 1952 ( TỐT ) , ĐINH MÙI 1967 ( TỐT ) , NHÂM TUẤT 1982 ( TỐT ) , CẠNH NGỌ 1990 ( TỐT ) , ĐINH SỬU 1997 ( TỐT ) . BÍNH NGỌ 1966 ( KHÁ ) , TÂN SỬU 1961 ( KHÁ ) , ĐINH HỘI 1947 ( KHẢ ) , BÍNH TUẤT 1946 ( KHÁ )