date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Mùng 1 Tết 2022 chọn con giáp này xông đất cả năm đỏ như son, sắm nhà tậu xe, giàu nứt vách (P4)

Đăng bởi Nghiêm Thành - 14:17 30/01/2022

Xông đất, xông đất mùng 1 Tết, con giáp hợp tuổi xông đất năm Nhâm Dần 2022, xông đất tuổi Dậu, Tuất và Hợi.

Bạn có thể tham khảo thêm:

Mùng 1 Tết 2022 chọn con giáp này xông đất cả năm đỏ như son, sắm nhà tậu xe, giàu nứt vách (P1) - Tuổi Tý, Sửu, Dần

Mùng 1 Tết 2022 chọn con giáp này xông đất cả năm đỏ như son, sắm nhà tậu xe, giàu nứt vách (P2) - Tuổi Mão, Thìn, Tỵ

Mùng 1 Tết 2022 chọn con giáp này xông đất cả năm đỏ như son, sắm nhà tậu xe, giàu nứt vách (P3) - Tuổi Ngọ, Mùi, Thân

Tuổi hợp xông đất tuổi Dậu năm Nhâm Dần 2022

Chủ nhà tuổi Ất Dậu: ĐINH SỬU 1997 (KHÁ) , CANH TUẤT 1970 (KHÁ) , ẤT SỬU 1985 (KHÁ), CANH THÌN 2000 (KHÁ), GIÁP NGỌ 1954 (KHÁ) , NHÂM THÌN 1952 (KHÁ), ĐINH MÙI 1967 (KHÁ), NHÂM TUẤT 1982 (KHÁ), ẤT MÙI 1955 ( TRUNG BÌNH ), NHÂM DẦN 1962 (TRUNG BÌNH)

Chủ nhà tuổi Đinh Dậu: TÂN SỬU 1961 (KHÁ), ĐINH HỢI 1947 (KHÁ), ĐINH TỴ 1977 (KHÁ), CANH NGỌ 1990 (KHÁ) , BÍNH TUẤT 1946 (KHÁ), BÍNH THÌN 1976 (KHÁ), CANH TÝ 1960 (KHÁ), KỶ DẬU 1969 (KHÁ), TÂN MÙI 1991 (KHÁ), ĐINH SỬU 1997 (KHÁ)

Chủ nhà tuổi Kỷ Dậu: TÊN SỬU 1961 (KHÁ), GIÁP NGỌ 1954 (KHÁ), ĐINH HỢI 1947 (KHÁ), CANH TUẤT 1970 (KHÁ) , ĐINH TỴ 1977 (KHÁ), ẤT SỬU 1985 (KHÁ), CANH NGỌ 1990 (KHÁ) , ĐINH SỬU 1997 (KHÁ), CANH THÌN 2000 (KHÁ), GIÁP THÌN 1964 (TRUNG BÌNH)

tuổi dậu
Tuổi đẹp xông đất cho gia chủ tuổi Dậu

Chủ nhà tuổi Tân Dậu: ĐINH SỬU 1997 (TỐT), BÍNH NGỌ 1966 (KHÁ), NHÂM THÌN 1952 (KHÁ) , NHÂM TUẤT 1982 (KHÁ) , ĐINH MÙI 1967 ( KHẢI , GIÁP DẦN 1974 (KHÁ), BÍNH TÝ 1996 (KHÁ), ẤT DẬU 1945 (TRUNG BÌNH), GIÁP THÂN 1944 (TRUNG BÌNH)

Chủ nhà tuổi Qúy Dậu: ĐINH SỬU 1997 (TỐT), TÂN SỬU 1961 (KHÁ), ĐINH MÙI 1967 (KHÁ), NHÂM THÌN 1952 (KHÁ) , ĐỊNH HỢI 1947 ( KHẢI , ĐINH TỴ 1977 (KHÁ), NHÂM TUẤT 1982 (KHÁ) , CANH NGỌ 1990 (KHÁ) , BÍNH TUẤT 1946 (KHÁ) , BÍNH NGỌ 1966 (KHÁ)

Tuổi hợp xông đất tuổi Tuất năm Nhâm Dần 2022

Chủ nhà tuổi Canh Tuất: CANH NGỌ 1990 (TỐT), BÍNH NGỌ 1966 (TỐT), ẤT MÃO 1975 (TỐT), NHÂM TUẤT 1982 (TỐT) , ĐINH HỢI 1947 (KHÁ), GIÁP DẦN 1974 (KHÁ) , MẬU DẦN 1998 (KHÁ), KỶ MÃO 1999 (KHÁ), BÍNH TUẤT 1946 (KHÁ) , ẤT DẬU 1945 (KHÁ)

Chủ nhà tuổi Nhâm Tuất: GIÁP NGỌ 1954 (TỐT), NHÂM NGỌ 1942 (KHÁ), NHÂM DẦN 1962 (KHÁ), BÍNH NGỌ 1966 (KHÁ), CANH TUẤT 1970 (KHÁ), GIÁP DẦN 1974 (KHÁ) , NHÂM TUẤT 1982 (KHÁ), CANH NGỌ 1990 (KHÁ), ẤT MÃO 1975 (KHÁ), CANH DẦN 1950 (TRUNG BÌNH)

xông đât tuổi tuất
Xông đất năm 2022 cho người tuổi Tuất

Chủ nhà tuổi Bính Tuất: GIÁP NGỌ 1954 (TỐT), CANH NGỌ 1990 (KHÁ), NHÂM DẦN 1962 (KHÁ), ĐINH HỢI 1947 (KHÁ), BÍNH TUẤT 1946 (KHÁ), BÍNH NGỌ 1966 (KHÁ), CANH TUẤT 1970 (KHÁ), TÂN HỢI 1971 (KHÁ), MẬU NGỌ 1978 (KHÁ), MẬU DẪN 1998 (KHÁ).

Chủ nhà tuổi giáp Tuất: CANH NGỌ 1990 (TỐT), CANH TÝ 1960 (KHÁ), ĐINH HỢI 1947 (KHÁ), BÍNH TUẤT 1946 (KHÁ), MẬU DẦN 1998 (KHÁ), NHÂM NGỌ 1942 (KHÁ), KỶ MÃO 1999 (KHÁ), BÍNH NGỌ 1966 (KHÁ), CANH DẦN 1950 (KHÁ), ĐINH TỴ 1977 (KHÁ)

Tuổi hợp xông đất tuổi Hợi năm Nhâm Dần 2022

Chủ nhà tuổi Qúy Hợi: ĐỊNH MÙI 1967 (KHÁ), ẤT MÙI 1955 (KHÁ), GIÁP NGỌ 1954 (KHÁ), CANH TUẤT 1970 (KHÁ), ẤT MÃO 1975 (KHÁ), NHÂM TUẤT 1982 (KHÁ) , QUÝ MÃO 1963 (TRUNG BÌNH), BÍNH NGỌ 1966, ĐINH SỬU 1997 (TRUNG BÌNH)

Chủ nhà tuổi Ất Hợi: CANH NGỌ 1990 (TỐT), BÍNH TUẤT 1946 (KHÁ), CANH TÝ 1960 (KHÁ), TÂN MÙI 1991 (KHÁ), KỶ MÃO 1999 (KHÁ), ĐINH HỢI 1947 (KHÁ), TÂN SỬU 1961 (KHÁ), ĐINH MÙI 1967 (KHÁ), KỶ DẬU 1969 (KHÁ), BÍNH THÌN 1976 (KHÁ).

Chủ nhà tuổi Đinh Hợi: ẤT MÙI 1955 (KHÁ), GIÁP NGỌ 1954 (KHÁ), CANH TUẤT 1970 (KHÁ), CANH NGỌ 1990 (KHÁ), KỶ MÃO 1999 (KHÁ), NHÂM DẦN 1962 (KHÁ), BÍNH TUẤT 1946 (KHÁ), ĐINH MÙI 1967 (KHÁ), NHÂM TUẤT 1982 (KHÁ), ĐINH MÃO 1987 (KHÁ)

tưởi hợi xông đất 2022
Tuổi Hợi xông đất năm 2022

Chủ nhà tuổi Kỷ Hợi: ĐINH MÙI 1967 (TỐT), NHÂM TUẤT 1982 (TỐT), BÍNH NGỌ 1966 (KHÁ), GIÁP DẦN 1974 (KHÁ), ẤT MÃO 1975 (KHÁ), ĐINH SỬU 1997 (KHÁ), NHÂM THÌN 1952 (KHÁ), ẤT DẬU 1945 (KHÁ),  ĐINH MÃO 1987 (KHÁ), BÍNH TỶ 1996 (KHÁ).

Chủ nhà tuổi Tân Hợi: BÍNH TUẤT 1946 (TỐT), BÍNH NGỌ 1966 (TỐT), ĐINH MÙI 1967 (TỐT), NHÂM TUẤT 1982 (TỐT), CANH NGỌ 1990 (TỐT), TÂN MÙI 1991 (TỐT), KỶ MÃO 1999 (TỐT), ẤT MÃO 1975 (KHÁ), TÂN SỬU 1961 (KHÁ), CANH TÝ 1960 (KHÁ).