date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Phổ điểm các môn khoa học xã hội kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Sự đối lập giữa Lịch sử và GDCD

Đăng bởi Minh Minh - 10:14 26/07/2021

Trong khi Giáo dục công dân có “mưa” điểm 10 thì Lịch sử lại có kết quả “đội sổ”.

Phổ điểm môn Giáo dục công dân cao nhất với “mưa” điểm 10

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Giáo dục công dân của cả nước cho thấy có 534.123 thí sinh tham gia. Trong đó số điểm trung bình là 8.37 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt được nhất là 9.25 điểm. Số thí sinh có điểm 1 và dưới 1 là 29 thí sinh (chiếm 0.01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5,3 (chiếm 1%).

Giáo dục công dân là môn thi có số điểm 10 nhiều nhất trong các môn thi năm nay.

Phổ điểm môn Lịch sử thấp nhất

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Lịch sử của cả nước cho thấy có 637.005 thí sinh đã tham gia. Trong đó điểm trung bình là 4,97 điểm, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là điểm 4.

Số thí sinh có điểm 1 và dưới 1 là 540, chiếm tỉ lệ 0,08%; số thí sinh có điểm dưới trung bình là 331,429, chiếm 52,03%.

Đây cũng là kết quả thấp nhất khi so sánh với tất cả các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay.

Phổ điểm môn Địa lý


Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Lịch sử của cả nước cho thấy có 631.137 thí sinh đã tham gia. Trong đó điểm trung bình là 6,96 điểm, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là điểm 7.

Số thí sinh có điểm 1 và dưới 1 là 118, chiếm tỉ lệ 0,02%; số thí sinh có điểm dưới trung bình là 29,230  chiếm 4,63%.