date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Long An: Nhiều khu công nghiệp chậm triển khai

Đăng bởi Khắc Thành - 13:04 27/09/2019

Theo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An, 8 Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay đều trong tình trạng chậm triển khai, chưa đi vào hoạt động.

Theo thống kê của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An, trên địa bàn tỉnh Long An có 31 Khu công nghiệp (KCN) được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Tổng diện tích các KCN này là 11,391,07ha, có 42 chủ đầu tư hạ tầng.

Tính đến ngày 18/02/2019, hiện có 16 KCN đang hoạt động, tổng diện tích quy hoạch 3.862,89 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp có khả năng cho thuê 2.702ha, diện tích đất công nghiệp đã cho thuê 2.229ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 82,51%.

Riêng KCN Đức Hòa III (huyện Đức Hòa), có 13 dự án KCN thành phần, trong đó  5 KCN đang hoạt động là Đức Hòa III – Anh Hồng, Đức Hòa III – Việt Hóa, Đức Hòa III – Hồng Đạt, Đức Hòa III – Thái Hòa và Đức Hòa III – Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

Him Lam được xác định sở hữu 8 KCN trong Khu công nghiệp Đức Hòa III.

Các KCN còn lại chậm triển khai như: KCN Đức Hòa III – Song Tân, KCN Đức Hòa III – Slico, KCN Đức Hòa III – Mười Đây, KCN Đức Hòa III – Liên Thành, KCN Đức Hòa III – Long Đức, KCN Đức Hòa III – Long Việt và KCN Đức Hòa III – Resco. 

Cụ thể, tại KCN Đức Hòa III – Minh Ngân, diện tích 141ha, hiện nay mới chỉ xây dựng hạ tầng đạt khoảng 25%; KCN Đức Hòa III – Song Tân (AMIC), diện tích 301,25ha nhưng mới xây dựng hạ tầng khoảng 10%; KCN Đức Hòa III – Slico diện tích 195,79ha, mới xây dựng hạ tầng khoảng 15%; KCN Đức Hòa III – Mười Đây, diện tích 114,35ha, mới xây dựng hạ tầng 15%.

KCN Đức Hòa III – Liên Thành, diện tích 91,93ha, xây dựng hạ tầng đạt khoảng 10% KCN Đức Hòa III – Long Việt, diện tích 86,49ha, xây dựng hạ tầng đạt 35%, KCN Đức Hòa III – Resco, diện tích 295,49ha, xây dựng hạ tầng đạt 35%. Thậm chí tại KCN Đức Hòa III – Long Đức, diện tích 175,27ha, đến nay vẫn chưa thi công hạ tầng.

Nguyên nhân dẫn đến việc chưa triển khai, chậm triển khai hạ tầng tại các dự án nêu trên, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An cho biết, do nhà đầu tư xin tái cơ cấu. Ngoài ra, một số KCN đang được nhà đầu tư xin chuyển thành khu dân cư, một số KCN có vướng mắc trong công tác bồi thường, tái định cư với người dân.

Khắc Thành