date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Bổ sung Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Đăng bởi Tuổi trẻ & Xã hội - 19:11 19/12/2018

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến về đề nghị điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác năm 2018 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc xây dựng, phê duyệt, tổ chức thực hiện Đề án hoàn chỉnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất vào Chương trình công tác tháng 12/2018 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc xây dựng, phê duyệt, tổ chức thực hiện Đề án hoàn chỉnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho các xã biên giới đất liền theo đúng chỉ đạo tại Công văn số 1681/VPCP-NN ngày 12/6/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ tổng hợp các đề án sau đây trong báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đúng với thực tế thực hiện. Cụ thể gồm: Đề án điều tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đối với quỹ đất nông nghiệp dành cho công ích và quỹ đất chưa sử dụng của Ủy ban nhân dân cấp xã trên phạm vi cả nước;

Nghị định thay thế Nghị định 51/2014/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; Đề án tổng thể về tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn; Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước toàn quốc; Quy hoạch sử dụng đất vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ cả nước.