Ngôi sao

"Chị đẹp" Xa Thi Mạn: Phụ nữ tuổi nào cũng có sức hấp dẫn

Tham gia chương trình truyền hình, Xa Thi Mạn có những chia sẻ thật lòng về cuộc sống và nghề nghiệp. Ngôi sao U50 thừa nhận, thất bại trong đời giúp bản thân thêm kinh nghiệm, nỗ lực không ngừng.