'Chết cười' với cảnh bán hàng thời COVID-19

Cả ông bán hàng với ông mua hàng mùa COVID-19 đều chấp hành đúng theo chỉ đạo của chính phủ là cách xa nhau 2m và khử khuẩn đầy đủ kể cả tiền trước khi cho vào túi.

Nổi bật trên Tuổi trẻ & Xã hội