"Chết cười" với thanh niên trộm xe không thành chạy mất cả dép

Đoạn video quay lại 2 thanh niên giả vờ vào mua đồ, và rồi sẵn tiện lấy chiếc xe luôn ai ngờ bị phát hiện chạy thoát thân để lại chiếc dép.

Nổi bật trên Tuổi trẻ & Xã hội