Đã tìm ra cách xử lý rác thải nhựa biến chúng thành nước và các hợp chất có ích

Jeanny Yao (21 tuổi) và Miranda Wang (22 tuổi), người Trung Quốc, sau khi phát triển dự án của riêng mình trong nhiều năm tuyên bố rằng họ đã tìm ra cách để xử lý rác thải nhựa thành nước và các hợp chất có ích.

Nổi bật trên Tuổi trẻ & Xã hội