date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Động vật đại chiến số 46: Cá sấu lên bờ bị bầy sư tử phục kích

20:30 27/09/2020

Cá sấu là vua của đầm lầy nhưng sư tử lại là vua của đồng bằng, khi mà cá sấu từ bỏ lãnh địa của mình để lên bờ và lại rơi vào ổ phục kích của bầy sư tử thì cá sấu sẽ phải làm gì để toàn mạng trở về ?