Dự báo thời tiết 01/10/2019: Dự báo mùa đông năm nay ấm hơn

Miền Bắc năm nay khả năng sẽ đón 1 mùa đông ấm. Nhiệt độ cao hơn trung bình từ 0,5-1 độ C. Từ giờ đến tháng 12 nhiệt độ cũng cao hơn từ 1-1,5 độ C.

Nổi bật trên Tuổi trẻ & Xã hội