Hai tên cướp táo tợn dàn cảnh mua hàng rồi giật dây chuyền của chủ quán tạp hóa

Được biết hai tên cướp này đã đi xe máy đến trước một cửa hàng tạp hóa ở TP.HCM. Sau đó, một tên đứng ngoài một tên vào trong vờ mua hàng, sau đó giật sợi dây chuyền của chủ quán rồi tẩu thoát. Video: PCTP Đường Phố

Nổi bật trên Tuổi trẻ & Xã hội