Hội GDCSSKCĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị Thường vụ Ban chấp hành TW Hội

Sáng ngày 03.10, Hội GDCSSKCĐ Việt Nam Hội đã tổ chức Hội nghị thường vụ Trung ương Hội, sơ kết công tác Quí III và đề ra phương hướng nhiệm vụ Quí IV năm 2019.
Linh Lê Linh Lê
Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Hồng Quân – Chủ tịch Hội, các Phó chủ tịch và các Ủy viên Ban chấp hành, trưởng các ban trong Hội.
 
Tại hội nghị, các Đại biểu và lãnh đạo Hội đã được nghe báo cáo, đánh giá các hoạt động của Hội trong Quí III/2019 với nhiều chuyển biến tích cực, khắc phục những khó khăn hạn chế và đưa ra phương hướng nhiệm vụ trong thơi gian tới.
 
Theo đó, tiếp tục chấn chỉnh, kiện toàn tổ chức nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Trung ương Hội. Qua các kỳ họp, Thường trực liên tục đề ra các biện pháp điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức cũng như đổi mới nội dung phương thức hoạt động của cơ quan TW Hội nhằm nâng cao hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn của Hội. Tiếp tục vận động quy tụ những người tự nguyện, nhiệt tình với sự nghiệp chăm sóc Sức Khỏe nhân dân và có điều kiện tham gia làm việc tại cơ quan VPTW Hội, với mong muốn đưa hoạt động của Hội hiệu quả, thiết thực.
 
 
 Hội nghị tập trung thảo luận các phương hướng trong thời gian tới và xử lý những vấn đề tồn tại.
 
Trong công tác phát triển Hội. Thành lập đơn vị mới được kiểm soát, thẩm tra, thẩm định đầy đủ.
Trong quý III, lãnh đạo Hội đã ra Quyết định thành lập 1 Trung tâm trực thuộc (TT GDCSSKCĐ Đắc Thắng, địa chỉ tại 253 đường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, HN); 01 chi hội trực thuộc (Chi hội GDCSSKCĐ Thân Tâm Trí, địa chỉ tại số 6, đường số 4, phường Bình An, quận 2, tp Hồ Chí Minh).
Chuẩn bị đầy đủ cơ sở pháp lý, nhân sự, vật chất cho việc ra quyết định thành lập Trung tâm GDCSSKCĐ huyện Gia Lâm theo mô hình mới, dự kiến ra mắt vào cuối tháng 10/2019.
 
Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Y tế, tham gia ý kiến vào Bổ sung, sửa đổi Luật khám bệnh, chữa bệnh;
 
Viết bài nghiên cứu phản biện về các nội dung triển khai thực hiện NQ 20 của Ban CHTW Đảng khóa XII.
 
Tập trung xử lý, giải ngân nguồn kinh phí mà Bộ Y tế cấp cho Hội về công tác Y tế dự phòng và Truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá.
 
Chỉ đạo, đôn đốc việc tổng kết năm và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các đơn vị trực thuộc, các đơn vị thành viên.
 
Hội đã có văn bản hướng dẫn tổng kết và khen thưởng năm 2019 gửi các đơn vị, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị từng bước triển khai.
 
Các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động GSCSSKCĐ, hoạt động từ thiện theo chương trình kế hoạch của mình.
 
Tiếp tục chỉ đạo triển khai Đề án “Góp phần xây dựng và phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở”, thành lập nhóm nghiên cứu triển khai Đề án trên cơ sở huy động nguồn lực của xã hội với các mô hình, giải pháp khả thi.
 
Hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại cần khắc phục như, Hội thảo về “Đề án Góp phần xây dựng và phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở” và Dự án “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng” theo kế hoạch chưa được thực hiện.
 
Một số Ban chuyên môn trong cơ quan Trung ương Hội chưa tập trung vào việc kiện toàn tổ chức nhân sự. Việc chấn chỉnh hoạt động của một số Trung tâm đang có những hoạt động chưa đúng, xử lý dứt điểm các đơn vị không còn hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả còn chậm, chưa đồng bộ.
 
Hội nghị cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ Quí IV/2019 như,  Tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng Bộ Y tế, chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức tốt lễ ký kết chương trình phối hợp với Bộ Y tế. Trên cơ sở đó, xây dựng các chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động cụ thể đối với từng lĩnh vực giữa Hội với các cơ quan chức năng của Bộ và các cấp trong ngành Y tế, từ đó chủ động tổ chức triển khai đến các địa phương, đơn vị.
 
Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ, tiến tới làm việc và ký kết chương trình phối hợp với một số Bộ, ngành, đoàn thể như đã đề ra trong chương trình kế hoạch từ đầu năm 2019. Tổ chức kiểm điểm một năm ký kết phối hợp với Hội Nam y Việt Nam.
 
Tiếp tục chấn chỉnh, củng cố kiện toàn tổ chức nhân sự, nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng.
 
Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị pháp nhân trực thuộc triển khai củng cố tổ chức và hoạt động đơn vị theo quy định số 14/2019/QĐ-TWH.
 
Tiếp tục tổ chức làm việc với một số đơn vị trực thuộc Trung ương Hội, Hội GDCSSKCĐ một số tỉnh với tinh thần rà soát, chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức và hoạt động.
 
Chấn chỉnh, xử lý dứt điểm các đơn vị không còn hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả.
 
Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Y tế, tích cực tham gia ý kiến một cách hiệu quả vào Luật khám bệnh, chữa bệnh - Bổ sung, sửa đổi. Tích cực viết bài phản biện về hoạt động thực tiễn công tác CSSK nhân dân.
 
. Chỉ đạo cơ quan, các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên đẩy mạnh các hoạt động GDCSSKCĐ theo nhiệm vụ, chức năng, tính chất của đơn vị; tổ chức tổng kết hoạt động và bình xét khen thưởng theo đúng quy định, hướng dẫn của TW Hội.
 
Tích cực triển khai Đề án “Góp phần xây dựng và phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở”; nhóm nghiên cứu triển khai Đề án tổ chức rút kinh nghiệm để tìm ra quy trình, mô hình thực hiện hiệu quả trên thực tế.
 
Ban Quản lý “Dự án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng” chỉ đạo và phối hợp với tỉnh Quảng Nam, huyện Gia Lâm chuẩn bị và tổ chức tốt việc tổng kết 5 năm triển khai “dự án CSNCT tại cộng đồng”, trên cơ cở đó, triển khai tổ chức tổng kết đối với toàn dự án.
 
Phối hợp triển khai và phát triển các dự án xây dựng cơ sở chăm sóc người cao tuổi và nuôi dạy Trẻ em tự kỷ.
 
Hội nghị đã đưa ra những ý kiến đóng góp và thảo luận sôi nổi trong không khí dân chủ, đoàn kết.
 
 
Hồng Lĩnh

Tin nổi bật cùng chuyên mục