Kỳ lạ quốc gia dùng lợn để đổi mọi thứ kể cả đổi lấy vợ

Quốc gia đó là Papua New Guinea, nơi đây người dân có thể dùng lợn đổi lấy mọi thứ. Nhờ giá trị cao của lợn, đàn ông có thể sử dụng loài vật này để hỏi cưới người mình yêu. Theo Drew Binsky

Nổi bật trên Tuổi trẻ & Xã hội