date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Mất bao lâu để người bán vé số, hàng rong... nhận được tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ?

Theo quy trình, nhóm lao động tự do gồm những người bán hàng rong, thu gom rác, bốc vác, xe ôm, bán vé số… sẽ được nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ của Nhà nước sau 5-12 ngày.

Quyết định quy định thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 vừa được Thủ tướng ký ban hành. Trong đó, quy định chi tiết về các điều kiện, quy trình, thời gian và thủ tục nhận hỗ trợ của từng nhóm đối tượng người lao động.


Người lao động tự do


Với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, quy định nêu rõ phải đủ điều kiện mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo, trong thời gian từ 1/4 đến 30/6.

Các đối tượng này phải cư trú hợp pháp tại địa phương, thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc sau: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; xe ôm, lái xe xích lô; bán lẻ vé số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

 

Mất bao lâu để người bán vé số, hàng rong... nhận được tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ?
Người bán vé số, hàng rong thuộc nhóm lao động tự do được nhận hỗ trợ

 

Trong 5 ngày làm việc, UBND cấp xã tổ chức rà soát và lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và công khai với cộng đồng dân cư. Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ được niêm yết công khai trong 2 ngày làm việc, tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện gửi UBND cấp huyện.


UBND cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong 2 ngày. Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 3 ngày làm việc. Trường hợp không phê duyệt, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lao động có hợp đồng bị nghỉ việc không lương


Với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, để được hỗ trợ nhóm đối tượng này phải đảm bảo đủ các điều kiện như làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng liên tục trở lên, tính từ 1/4 đến 30/6; đang tham gia BHXH bắt buộc…

 

Quy trình nhận hỗ trợ với nhóm đối tượng này bao gồm: doanh nghiệp sẽ lập danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ, đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan BHXH xác nhận.

 

Mất bao lâu để người bán vé số, hàng rong... nhận được tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ?

 

 

Cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH của người lao động trong vòng 3 ngày. Doanh nghiệp sau đó gửi hồ sơ đề nghị đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở. Trong vòng 3 ngày, UBND cấp huyện thẩm định, trình chủ tịch UBND cấp tỉnh. Chủ tịch tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong vòng 2 ngày.

 

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng


Với người lao động bị chấm dứt hợp đồng, nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, để được nhận hỗ trợ phải có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước ngày 1/4 và đang tham gia BHXH bắt buộc; chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ 1/4 đến hết 15/6 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo.

 

Với nhóm đối tượng này, quy định nêu rõ UBND cấp xã rà soát và xác nhận mức thu nhập, tổng hợp danh sách trình UBND cấp huyện. Trong vòng 2 ngày sau đó, UBND cấp huyện thẩm định, trình chủ tịch UBND cấp tỉnh. Trong vòng 3 ngày, Chủ tịch tỉnh sẽ phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

 

Nhóm người có công với cách mạng


Nhóm người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, để được nhận hỗ trợ phải là những người đang hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, xem xét, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

 

Hộ Kinh doanh


Với hộ kinh doanh để được nhận hỗ trợ phải có doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng; tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4.

 

Quy trình như sau: UBND cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế trong vòng 5 ngày. Sau đó, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình UBND cấp huyện tổng hợp trong 2 ngày.

 

Trong 3 ngày, UBND cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình chủ tịch UBND cấp tỉnh. Chủ tịch tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ trong 2 ngày. Trường hợp không hỗ trợ, chủ tịch tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Người vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động

 

Với nhóm người vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động, để được nhận hỗ trợ phải có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương cho người lao động; không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng...

 

Chính thức thông qua gói 62.000 tỷ hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

 

 

Hà Ly (t/h)