Những truyền thống Giáng sinh kỳ quặc trên thế giới

Từ hóa trang thành động vật tới giấu chổi, ném giày... mỗi quốc gia lại có những truyền thống đặc biệt để chào đón Giáng sinh.

Nổi bật trên Tuổi trẻ & Xã hội