Những loại giấy tờ được sử dụng để đi máy bay

Với việc cho phép sử dụng giấy tờ cá nhân tích hợp trên ứng dụng VNeID thay các loại bản giấy để đi chuyến bay nội địa, hiện hành khách đi nội địa có thể sử dụng 14 loại giấy tờ cá nhân để chứng minh nhân thân.

Những loại giấy tờ được sử dụng để đi máy bay ảnh 1

Link nội dung: https://tuoitrexahoi.vn/nhung-loai-giay-to-duoc-su-dung-de-di-may-bay-a208511.html