Không còn là bệnh trong diện nguy hiểm, mắc Covid-19 có được chữa miễn phí?

Bộ Y tế cho biết, kể từ ngày 20/10, người mắc Covid-19 sẽ phải tự thanh toán chi phí điều trị nếu không có thẻ bảo hiểm y tế, nếu có thẻ thì được thanh toán theo quy định của pháp luật.

Bộ Y tế vừa có văn bản hướng dẫn thanh toán chi phí điều trị cho người mắc Covid-19 và chế độ chính sách cho người tham gia chống dịch Covid-19.

Theo đó, ngày 19/10, Bộ Y tế đã có quyết định điều chuyển bệnh Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B. Các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Không còn là bệnh đặc biệt nguy hiểm, mắc Covid-19 có được chữa miễn phí? - 1

Thời gian qua, số mắc Covid-19 trong ngày tại nước ta luôn duy trì ở mức thấp (Ảnh: Bộ Y tế).

Để đảm bảo sự đồng bộ trong việc thực hiện các chính sách, biện pháp phòng, chống dịch, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành, y tế các bộ, ngành, cơ sở y tế thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất về việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và tiền ăn, sinh hoạt phí đối với người bệnh Covid-19 kể từ ngày 20/10:

- Người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán theo quy định của pháp luật về BHYT, người không có thẻ BHYT tự thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

- Chi phí tiền ăn, sinh hoạt phí thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Thứ 2, đối với người bệnh vào viện đến ngày 20/10 và ra viện sau ngày 20/10:

- Chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh Covid-19 trước ngày 20/10 thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 29 ngày 29/4/2022 của Chính phủ.

- Chi phí tiền ăn, sinh hoạt phí đối với người bệnh Covid-19 kể từ ngày 20/10 thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Thứ 3, kể từ ngày 20/10, các chế độ chính sách cho người tham gia phòng, chống dịch Covid-19 thuộc nhóm B được thực hiện theo Quyết định 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp rà soát các nguồn lực đã được mua sắm, đầu tư và căn cứ vào hướng dẫn chuyên môn y tế để xây dựng nhu cầu và bảo đảm kinh phí khám bệnh, chữa bệnh và giám sát dịch bệnh khi dịch Covid-19 chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B.

Nam Phương

Link nội dung: https://tuoitrexahoi.vn/khong-con-la-benh-trong-dien-nguy-hiem-mac-covid-19-co-duoc-chua-mien-phi-a210329.html