Danh sách nhân sự được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

Chiều 5/12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, các đại biểu HĐND Thành phố đã biểu quyết thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Quang cảnh kỳ họp

 

I. Danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm là Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban HĐND Thành phố, gồm 07 người, cụ thể như sau: 

 

1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

 

2. Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

 

3. Ông Phạm Quí Tiên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

 

4. Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

 

5. Ông Duy Hoàng Dương, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

 

6. Ông Đàm Văn Huân, Trưởng ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

 

7. Bà Hồ Vân Nga, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

 

II. Danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm là Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND Thành phố, gồm 21 người, cụ thể như sau: 

 

1 Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

 

2. Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

 

3. Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

 

4. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

 

5. Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

 

6. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

 

7. Ông Trần Thế Cương, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội;

 

8. Ông Trương Việt Dũng, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội;

 

9. Ông Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;

 

10. Bà Đặng Hương Giang, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội;

 

11. Bà Trần Thị Nhị Hà, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội;

 

12. Bà Ngô Minh Hoàng, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội;

 

13. Ông Đỗ Đình Hồng, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao thành phố Hà Nội;

 

14. Bà Bạch Liên Hương, Ủy viên Ủy ban nhân dân; Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội;

 

15. Ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội;

 

16. Ông Võ Nguyên Phong, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội;

 

17. Ông Lê Anh Quân, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;

 

18. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội;

 

19. Ông Nguyễn Phi Thường, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội;

 

20. Ông Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội;

 

21. Ông Ngô Anh Tuấn, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

 

Lê Hải

Link nội dung: https://tuoitrexahoi.vn/danh-sach-nhan-su-duoc-lay-phieu-tin-nhiem-tai-ky-hop-thu-14-hdnd-thanh-pho-ha-noi-khoa-xvi-a210578.html