Hà Nội: Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất, phục vụ người dân và doanh nghiệp

Sáng 6/12, đồng chí Hà Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã thay mặt UBND Thành phố trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình toàn bộ ý kiến của các đại biểu HĐND Thành phố thảo luận tại tổ về các nội dung trình HĐND Thành phố tại kỳ họp cuối năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải trình bày báo cáo tại Kỳ họp

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải cho biết: Thành phố đang tích cực triển khai 3 nội dung quan trọng gồm xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi (dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6); lập quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Những nội dung đặc biệt quan trọng này có ý nghĩa kiến tạo không gian phát triển mới, đồng thời xây dựng thể chế đồng bộ, vượt trội, đặc thù, tạo điều kiện thực hiện các giải pháp huy động tối đa mọi nguồn lực, động lực để xây dựng Thủ đô theo hướng bền vững.

UBND Thành phố tiếp tục nắm chắc tình hình, có kế hoạch và giải pháp chủ động ứng phó với các yếu tố khách quan, tình huống đột xuất, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ đề ra; chủ động nâng cao chất lượng công tác dự báo để xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế xã hội phù hợp. Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trên cơ sở rà soát, kiểm tra, cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, tăng chi phí, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường hơn nữa các hoạt động tiếp xúc, đối thoại; thực hiện hiệu quả Kế hoạch nâng cao các chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp…

Cùng với các nội dung đã tiếp thu, giải trình, UBND Thành phố xác định ngoài vấn đề về thể chế, hạ tầng thì yếu tố con người là quyết định.

Trong thời gian tới, song hành với việc tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ đã đề ra, UBND Thành phố tiếp tục chú trọng hơn nữa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám đột phá vì lợi ích chung, vì công việc chung, với quan điểm xuyên suốt “Chọn đúng người - trao niềm tin - cho điểm tựa - đánh giá bằng sản phẩm cuối cùng”; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, với mục tiêu cao nhất là phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp.

Quang cảnh Ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 14, HĐND Thành phố khóa XVI

Trước đó, ngày 05/12/2023, tại Kỳ họp thứ 14, các đại biểu HĐND Thành phố khóa XVI đã thảo luận tại tổ về 5 nội dung: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Các nội dung chủ yếu Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn Thành phố; Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, định mức phẩn bổ ngân sách và tỉ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2023-2025; Đề án "Tổng thể nâng cao năng lực, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". 

Thường trực HĐND Thành phố đã có Văn bản số 380/HĐND-VP tối ngày 05/12/2023, UBND Thành phố đã chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện nội dung báo cáo giải trình, làm rõ những vấn đề được 40 lượt đại biểu HĐND Thành phố nêu tại các Tổ thảo luận phiên làm việc buổi chiều ngày 05/12/2023 về 05 nhóm nội dung nêu trên. 

Ngay trong tối và đêm 05/12/2023, Văn phòng UBND Thành phố đã chủ trì, cùng các đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp để tham mưu UBND Thành phố có Văn bản số 4129/UBND-KTTH ngày 06/12/2023 tiếp thu và giải trình các ý kiến thảo luận và đã được gửi trực tiếp đến các đại biểu HĐND Thành phố.

Phạm Linh - Lê Hải

Link nội dung: https://tuoitrexahoi.vn/ha-noi-phan-dau-hoan-thanh-nhiem-vu-o-muc-cao-nhat-phuc-vu-nguoi-dan-va-doanh-nghiep-a210592.html