Thông qua Nghị quyết hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn Thành phố

Sáng nay, 100% đại biểu HĐND Thành phố dự họp đã thông qua Nghị quyết quy định về việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố giai đoạn 2022-2025. Mức kinh phí hỗ trợ là 50 triệu đồng/nhà xây, 30 triệu đồng/nhà sửa chữa. Ngoài ra, mức cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay xây dựng, sửa chữa tối đa được 50 triệu đồng/nhà, lãi suất cho vay 3%/năm do ngân sách Thành phố hỗ trợ, người vay không phải trả lãi suất.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà điều hành thảo luận

Theo báo cáo, rà soát của các quận, huyện, thị xã, toàn Thành phố có 890 hộ nghèo, hộ cận nghèo đề nghị hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở (trong đó 511 nhà xây dựng và 379 nhà sửa chữa). Theo mức hỗ trợ Nghị quyết quy định, dự kiến kinh phí Thành phố sẽ hỗ trợ 94.509,6 triệu đồng. Trong đó hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà 36.920 triệu đồng, nguồn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện; 44.500 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay xây dựng, sửa chữa nhà ở, nguồn ngân sách Thành phố ủy thác qua Chi nhánh  Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố. Ngân sách Thành phố hỗ trợ lãi suất vay 12.682,5 triệu đồng trong thời hạn 15 năm. 

Các đại biểu bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn Thành phố

Việc ban hành Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội là rất cần thiết. Nghị quyết góp phần giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

Thu Trang - Lê Hải

Link nội dung: https://tuoitrexahoi.vn/thong-qua-nghi-quyet-ho-tro-nha-o-cho-ho-ngheo-ho-can-ngheo-theo-chuan-thanh-pho-a210593.html