Chưa đến Tết Nguyên đán, một doanh nghiệp vàng mã thu về 2 tỷ đồng mỗi ngày

Công ty bán vàng mã Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái ghi nhận doanh thu lớn trong quý cuối năm 2023.

Công ty cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (mã chứng khoán: CAP) là doanh nghiệp bán vàng mã duy nhất niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Trong quý đầu tiên của niên độ tài chính 2023-2024 (diễn ra từ 1/10 đến 31/12/2023), công ty đạt doanh thu hơn 186 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Tính trung bình mỗi ngày, doanh nghiệp thu về 2 tỷ đồng.

Công ty Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái có sản phẩm chính gồm giấy đế, giấy vàng mã, tinh bột sắn, bã sắn khô, tinh dầu quế. Được thành lập từ năm 1972, công ty trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường. Đến năm 2004, doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa.

Riêng vàng mã, trong 3 tháng cuối năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu 11,8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6%.

Lợi nhuận sau thuế giảm 31% còn gần 14 tỷ đồng, phần lớn do giá vốn hàng bán tăng. Doanh nghiệp không có nợ vay ngân hàng.

Chưa đến Tết Nguyên đán, một doanh nghiệp vàng mã thu về 2 tỷ đồng mỗi ngày - 1

Giấy vàng mã của Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (Ảnh: CAP).

Niên độ vừa qua, công ty đã đạt mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi niêm yết năm 2008, ở mức hơn 114 tỷ đồng, tăng 7% cùng kỳ. Kết quả này đồng thời vượt 63% kế hoạch cả năm.

Cho niên độ 2023-2024, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu 560 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận mục tiêu 70 tỷ đồng, giảm 39%.

Thời gian qua, doanh nghiệp này có truyền thống chi trả cổ tức với tỷ lệ cao. Niên độ 2021-2022, cổ đông nhận cổ tức tỷ lệ 70%, trong đó 42% bằng tiền, 28% bằng cổ phiếu. Tức, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 42.000 đồng và 2,8 cổ phiếu mới.

Niên độ 2020-2021, tỷ lệ cổ tức là 100%, trong đó 50% bằng tiền, 50% bằng cổ phiếu. Điều này tương đương cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 50.000 đồng và có thêm 5 cổ phiếu mới.

Niên độ 2019-2020, doanh nghiệp trả cổ tức 40% bằng tiền, tức cổ đông cầm 10 cổ phiếu được nhận 40.000 đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 22/1, cổ phiếu CAP có giá 78.100 đồng/đơn vị song thanh khoản vài chục nghìn cổ phiếu.

Kim Ngọc

Link nội dung: https://tuoitrexahoi.vn/chua-den-tet-nguyen-dan-mot-doanh-nghiep-vang-ma-thu-ve-2-ty-dong-moi-ngay-a210894.html