Bài viết của Đỗ Minh

Vì sao răng khôn lại được gọi là răng khôn?

Ước tính, có khoảng 65% dân số thế giới sẽ mọc răng khôn, và trong thời gian đó chúng đã gây cho chúng ta không ít khó chịu, phiền toái.Vậy tại sao chúng "mọc ngu" như vậy mà lại có tên là "răng khôn".