Bài viết của Lan Chinh

Đại dịch COVID-19 hoành hành, FLC chịu lỗ quý I/2020

Do đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ, nhiều ngành nghề kinh doanh cốt lõi như bất động sản, hàng không, du lịch… đều chịu ảnh hưởng nặng nề. Trong quý I/2020, FLC chịu chịu khoản lỗ gộp khoảng 1.447 tỷ.