date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Quốc hội quyết định chưa tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2020

Đăng bởi Thu Nga - 11:14 29/06/2020

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã quyết định chưa tăng lương cơ sở từ 1/7. Như vậy, lương cơ sở vẫn giữ ở mức 1/490.000 đồng/tháng.

Từ ngày 1/7/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019 chính thức có hiệu lực. Theo đó, sẽ có nhiều chính sách, quy định về việc làm của cán bộ, công chức, viên chức sẽ có thay đổi.

 

Theo Luật sửa đổi, kể từ 1/7, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn chỉ áp dụng với 3 trường hợp là: Viên chức được tuyển dụng trước 1-7-2020; Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức; Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

 

Đáng chú ý, trong Luật sử đổi có thêm một ngạch công chức mới. Ngạch này do Chính phủ quy định bên cạnh các ngạch Chuyên viên chính và tương đương, Chuyên viên và tương đương, Cán sự và tương đương, Nhân viên.

 

Luật sửa đổi còn quy định phải ocong khai kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức tại nơi làm việc; Tăng thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

 

Quốc hội quyết định chưa tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2020
Ảnh minh họa

Đáng chú ý hơn, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV vừa qua, Quốc hội đã quyết định chưa tăng lương cơ sở từ 1/7. Theo đó, lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức, lương hưu... vẫn giữ ở mức 1.490.000 đồng/tháng, đi cùng đó là các khoản khác tính theo lương cơ sở cũng sẽ giữ nguyên.

 

Quốc hội cũng giao Chính phủ, căn cứ tình hình thực tế để chủ động báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thời điểm điều chỉnh mức lương cơ sở.

 

Như vậy, lương cơ sở 2020 vẫn được tính theo 2 nhóm đối tượng:

 

Nhóm 1: Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước

 

Lương cơ bản năm 2020 của nhóm đối tượng này được tính dựa trên mức lương cơ sở. Cụ thể:

 

Lương cơ bản = Mức lương cơ sở x Hệ số lương

 

Trong đó:

 

- Mức lương cơ sở năm 2020:

 

+ Từ 01/01/2020 - 30/6/2020: Mức 1.490.000 đồng/tháng (theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP).

 

+ Từ 01/7/2020 - 31/12/2020: Mức 1.600.000 đồng/tháng (theo Nghị quyết số 86/2019/QH14).

 

- Hệ số lương: Phụ thuộc vào từng chức vụ, ngành nghề, lĩnh vực.

 

Nhóm 2: Người lao động trong doanh nghiệp

 

Khác với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước, lương cơ bản của người lao động trong doanh nghiệp được tính dựa trên mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định hàng năm.

 

Theo đó, người sử dụng lao động trả lương cho người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu này. Năm 2020, mức lương tối thiểu được quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP như sau:

 

- Mức 4.420.000 đồng/tháng áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

 

- Mức 3.920.000 đồng/tháng áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

 

- Mức 3.430.000 đồng/tháng áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

 

- Mức 3.070.000 đồng/tháng áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

 

Do vậy, lương cơ bản của người lao động trong các doanh nghiệp sẽ là:

 

- Lương cơ bản vùng I: 4.420.000 đồng/tháng.

 

- Lương cơ bản vùng II: 3.920.000 đồng/tháng.

 

- Lương cơ bản vùng III: 3.430.000 đồng/tháng.

 

- Lương cơ bản vùng IV: 3.070.000 đồng/tháng.

 

 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ