date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

#Bão số 5

Bão số 5 - Noul là cơn bão mạnh, diễn biến còn phức tạp trong năm 2020. Bão đang đổ bộ vào miền Trung và gây ảnh hưởng đến nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Xem thêm