date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

#Bệnh viện Bạch Mai

Bệnh viện Bạch Mai nằm ở 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Bệnh viện Bạch Mai là một trong những bệnh viện lớn nhất của Việt Nam. Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện đầu tiên trong nước được nhận danh hiệu đặc

Xem thêm