Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Nhìn lại 5 ca ghép phổi thành công đặc biệt của Việt Nam, có 1 ca từ người hiến còn sống | Báo SKCD

Cập nhật hình ảnh, tin tức, video mới nhất về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Việt Nam thực hiện thành công ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho sống

Ca phẫu thuật ghép tay mới thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là ca ghép chi thể đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho sống.

Chủ đề nhiều người quan tâm

Multimedia

Mới & nóng