date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

#BHXH

Bảo hiểm xã hội - BHXH là sự đảm bảo thay thế được bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị mất hoặc giảm thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tàn tật,..

Xem thêm