date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

#Cách ly tập trung

Thông tin về các nghi nhiễm hoặc nhiễm COVID-19 phải thực hiện cách ly tập trung tại các cơ sở hoặc tại khu cách ly của các bệnh viện do UBND tỉnh quy định.

Xem thêm