date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

#Chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc

Tổng hợp tin tức đặc biệt về Chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc trên tuoitrexahoi.vn. Mời các bạn xem và cùng bình luận, chia sẻ.

Chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ

Chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc, thực hiện nhiệm vụ  
Xem thêm