date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

#Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Nguyễn Đức Chung là một Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam và chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Ông từng là Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, đại biểu Quốc hội

Xem thêm