date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

#Cộng đồng mạng

Cộng đồng mạng (thường được viết tắt là CĐM) hay cộng đồng trực tuyến là một cộng đồng ảo trong đó các thành viên tương tác với nhau chủ yếu thông qua mạng Internet.

Xem thêm