date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

#Đảng Cộng Sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền tại Việt Nam hiện nay theo Hiến pháp, đồng thời là chính đảng duy nhất được phép hoạt động trên đất nước Việt Nam, và được đảm bảo bằng Điều 4 Hiến pháp năm 1980

Xem thêm