date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

#đồng bào dân tộc

Tổng hợp tin tức đặc biệt về đồng bào dân tộc - Tin tức đặc biệt về đồng bào dân tộc trên tuoitrexahoi.vn. Mời các bạn xem và cùng bình luận, chia sẻ.

Đồng tâm hiệp lực tháo gỡ khó khăn, bất cập giúp đồng bào các dân tộc vươn lên

Đồng tâm hiệp lực tháo gỡ khó khăn, bất cập giúp đồng bào các dân tộc vươn lên

Biết rằng, nước ta có hơn 90 triệu dân, trong đó dân tộc thiểu số khoảng 15 triệu người. Miền núi chiếm 3/4 diện tích cả nước, có số dân khoảng 25 triệu, riêng dân tộc thiểu số sinh sống ở đây khoảng 12 triệu người. Vùng dân tộc - miền núi có vị trí quan trọng về nhiều mặt, được Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm. Riêng về sức khỏe nhân dân, Hội nghị 4 của Trung ương Đảng khóa VII đã có Nghị quyết về vấn đề này; sau đó, Bộ Chính trị có Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/2/2005 về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Chính phủ có Chương trình hành động (theo Quyết định số 243/2005/QĐ-TTg ngày 5/10/2005) thực hiện Nghị quyết đó. Nay, Trung ương Đảng lại có Nghị quyết số 20 /NQ-TW,...  
Xem thêm